Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 29.03.2017 21:09:12 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STEHELČEVES

Zápisy SDH

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Zápisy SDH..

 

Zápis z výborové schůze dne 10.7.2016

Přítomni: Štanc V., Štancová J., Kačala J., Štanc L., Štancová M., Veselský M-., Šťáhlavský P., Šťáhlavská O., Kučera T.

Omluveni: Sybol J., Šťáhlavský M.

Neomluveni: Pilný R.,Svoboda M.

Program:

1. Kontrola minulého zápisu

2. práce SDH

3. Práce kolektivu MH

4. Diskuse

1. Oslavy 700.výročí obce i poslední schůzka před prázdninami proběhly dobře, poděkování patří všem zúčastněným.

2. Zajištění krajského kola Plamene - v pracovní četě Martin Šťáhlavský a Kučera Tomáš. Vše proběhlo na úrovni, děkujeme za zastoupení našeho sboru.

Kučera T. se účastnil školení velitelů JPO

3. Proběhl tábor kolektivu MH v Třímanech, vše bylo v pořádku, výborné ubytování i strava. Dětem se moc líbil. Celotáborová hra - Indiánské léto.

4. Velitel žádá o podání zprávy rybářům, aby odklidili vytahané naplavené dřevo, aby při dalších deštích neblokovalo potok zajistí J.Štancová

    9.7. byl, i přes opakované upozornění na zákaz vstupu psů, člen výboru SDH R.P. se psem a odmítal psa odvést. Nutné řešit na další výborové schůzi.

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.6.2016

Přítomni: Sybol J., Pilný R., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Štancová M., Štanc L., Šťáhlavská O., Kučera T., Veselský M., Štancová J., Štanc V., Kačala J.

Program:

1. Kontrola minulého zápisu

2. Práce SDH

3. Práce kolektivu MH

4. Diskuze

1. L.Štanc nafotí zakoupené věci, aby bylo možné provést vyúčtování dotace. - hotovo

2. Dospělí se účastnili Dědkiády ve Velvarech, obsadili 2. místo - blahopřejeme

     V minulém měsíci byly dva výjezdy JPO - rozvodněný Dřetovický potok (23. a 31.5.2016). Proběhlo vyčištění a oprava hasičské nádrže a prořezání vrb na koupališti. Staré vrby jsou duté, nebezpečí úrazu, bude nutné je po sezóně porazit a na jejich místě vysadit nové stromy. Pro kolektiv mladých hasičů byl zakoupen nový rozkládací stan 3x3 m.

3. Martin Šťáhlavský se umístil na 1.místě v okresním kole hry Plamen, bude máš sbor reprezentovat na Krajském kole konaném v Kladně.

    Děti se zúčastnily hry Plamen, mladší družstvo se umístilo na 3. a starší na 4. místě. V Lize mládeže se mladší družstvo umístilo na 3. a starší na  5.místě. (děti se neúčastnily všech závodů).

Při oslavách 700 let obce budou děti vystupovat v 16.30 hodin

Poslední schůzka před prázdninami proběhne 14.6. od 17.00 hodin u požární nádrže.

4. Je nutné, aby se na udržování pořádku u požární nádrže podíleli vždy všichni přítomní hasiči!

     Příští výborová schůze bude z důvodu letního tábora dětí až 10.7.2016 od 9.00 hodin.

 

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 30.4.2016 

Přítomni: Štanc V., Štancová J., Kačala J., Svoboda M., Kučera T., Štancová M., Štanc L., Pilný R., Šťáhlavský P., Šťáhlavský M.,

Omluveni: Sybol J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) Obec zajistila nákup Ergelitu na opravu požární nádrže

- smrk u Dolejších byl poražený

- prolongační školení na pily je zajištěno na pátek 6.5. od 18.00 hodin v obecním klubu.

ad 2) byl zajištěnnákup výzbroje a výstroje v rámci dotace od Středočeského kraje. Starosta nafotí vše a dodá k vyúčtování na OÚ. Dle dodaího listu budou přidělena inv.čísla a P.Šťáhlavský zajistí označení nových věcí.

smíšené družstvo se zúčastnilo soutěže v požárním útoku ve Vraném, kde obsadili 1.místo

Brigády - 7.5. čištění koupaliště

                 9.5. oprava požární nádrže

                 15.5. sběr železného šrotu a prořez vrb na koupališti

ad 3) Děti byly v minulém měsíci velmi úspěšné:

Železný Soptík Hřebeč - starší žáci 2. místo, mladší žáci 4. místo

Vraný - požární útok - starší žáci 3.místo, mladší žáci 5.místo

Lhota - požární útok - starší žáci 2.místo, mladší žáci 3.místo

Další soutěže budou: 7.5. Žilina, 8.5. Středokluky - jednotlivci, 21.5. Dědkiáda Velvary, 27.5.-29.5. Plamen Braškov

ad 4) Vzhledem k tomu, že máme dva přívěsné vozíky a nemáme je kde skladovat, navrhujeme 1 prodat. Nabídku na webu zajistí Štanc L. a Šťáhlavský M.

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 3.4.2016

Přítomni: Kučera T., Štanc V., Štancová J., Veselský M., Štancová M., Štanc L., Kačala J., Šťáhlavský P., Šťáhlavský M., Šťáhlavská O.

 Omluveni: Svoboda M., Sybol J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) Dřevo od p.Brože bylo přivezeno

         Požární dozor na plese ZŠ a MŠ Stehelčeves byl zajištěn

        Na VH SDH Zákolany a Vinařice byl Štanc L. a Kučera T.

ad 2) Čištění požární nádrže 7.5.2016 - vypuštění nádrže v 8.00, od 9.00 brigáda na čištění, zprávu do Stehelčevského zpravodaje - Štancová J. - materiál zajistí Štanc V.

         Sběr železného šrotu 15.5.2016 - traktor a účastníky brigády zajistí Štanc V.a Kačala J., info pro občany - Štancová J.,

         Poražení smrku v ul. V.Hermacha - 24.4.2016 - zajistí Šťáhlavský M.

         Čarodějnice - 30.4.2016 - program a čarodějnici zajistí členky kulturní komise, oheň a požární dohlad zajistí členové JPO, info HZS Štancová J.

         7.5.2016 od 15.00 hod. oslavy 15 let trvání MULP ve Hřebči, zúčastní se Kučera T., Svoboda M.

ad 3) Kolektiv mladých hasičů - v úterý 5.4.2016 se koná nábor dětí do kolektivu MH. V sobotu 9.4 začínají soutěže Železným Soptíkem, rozpis soutěží na webu v sekci soutěže.

ad 4) Květnový termín výborové schůze SDH se přesouvá na 30.4. od 9.00 hodin.

        Oslavy 700 let obce - vystoupení kolektivu MH se koná od 15.30 do cca 16.00 hodin

 

Zápis z výborové schůze dne 6.3.2016

Přítomni: Štanc V., Kačala J., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský P., Šťáhlavský M., Šťáhlavská O., Veselský M., Kučera T., Pilný R.

Omluveni: Sybol J., Svoboda M., Štancová J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) Pneumatiky přezuty, klubovna vymalovaná,  

ad 2) Odvoz dřeva od p.Brože - středa 10.3. od 16.30 hod.

        VH Zákolany a Vinařice - zúčastní se velitel a starosta sboru.

        Je třeba dokoupit hygienické potřeby do nově zřízeného soc.zařízení v hasičské zbrojnici - zajistí Štanc L.

ad 3) Vedoucí kolektivu MH seznámil s termíny závodů dětí i dospělých

ad 4) Dozor na školním plese zajistí Štanc L. a Šťáhlavský M.

 

Zápis z výborové schůze dne 7.2.2016

Přítomni: Kačala J., Štanc L. Štanc V., Štancová J., Kučera T., Pilný R., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Štancová M., Šťáhlavská O.

Omluveni: Sybol J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) Požární dozor na plese Myslivců zajištěn, VH proběhla bez problémů, pípa zakoupena.

ad 2) Je třeba označit veškerý inventář v majetku obce inventárními čísly - předáno P.Šťáhlavskému, do konce měsíce zajistí

         Přezutí pneumatik - 14.2. - zajistí Šťáhlavský M.

         13.2. VH SDH Zákolany - zúčastní se velitel a starosta

         19.2. VH SDH Vinařice - zúčastní se velitel a starosta sboru

          Hospodář zjistí, zda i naše SDH bude muset vest podvojné účetnictví

ad 3) Děti mají schůzky pravidelně dle plánu.

ad 4) Ples SDH proběhl dobře, účast větší než v minulých letech, čistý výnos 7.290,-Kč bude poskytnut na činnost kolektivu MH.

 

Výborová schůze SDH Stehelčeves dne 3.1.2016

Přítomni: Štanc V., Kačala J., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavská O., Šťáhlavský P., Kučera T., Pilný R., Veselský M., Sybol J., Štancová J.

Omluveni: Svoboda M., Šťáhlavský M

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

 ad 1) Na vánoční schůzce dětí byla velká účast rodičů, všem se schůzka líbila

ad 2) VH ve Hřebči - Štanc L., Šťáhlavský M.

         VH v Brandýsku - ŠTanc L. a Kučera T.

         VH SDH Stehelčeves se koná 23.1. od 17.00 hodin v sále KD, VH bude řídit Štancová J., občerstvení zajistí Štanc V. a Kačala J.

         Ples SDH Stehelčeves bude v sobotu 30.ledna 2016 - hraje Hora, pokladna - Štanc V., Kačala J., tombola -  Kott J.,

          pozvánky zajistí: 1.obv. Kott, Svoboda, 2.obv. Štanc V., Kačala J., 3.obv. Kučera T., Pilný R., 4.obv. Šťáhlavský P., Štanc L. Ve 20.00 hod - předtančení MH. 

ad 3) Schůzky mladých hasičů začnou pravidelně od 2.lednového týdne

ad 4) Požární dozor na ples Myslivců - Kačala, Kott

         Je třeba koupit novou přenosnou pípu - zajistí Štanc V.

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.4.2015

Přítomni: Štanc V., Kačala J., Štanc L., Štancová M., Muller P., Kučera T., Pilný R., Štancová J., Šťáhlavský P., Šťáhlavský M., Štancová J:,

Omluven: Svoboda M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) 12.4. proběhne sběr železného šrotu - Kott Jiří nabízí kotel, ale potřebuje pomoc s vynešením

          Na oslavy cukrářka přijede na 9.hodinu a bude prodávat celý den, potřebuje el.připojení na chladící pult

          V rámci oslav pojedeme do Terezína ke hrobu p.Ptáčníka - autem pojede Kott Jiří, dále se zúčastní Štancová J. a Kačala J. - 13.6.2015

          Velitel JPO p.Kučera T. sdělil, že zařazení našeho JPO je stále ve skupině JPO V, ale vzhledem k aktivitě našich členů budou naši jednotku využívat při II.stupni poplachu i mimo katastru obce.

           Starosta sboru p.Štanc L. informoval o VH ve Slaném: starosta opět p.Zuska, náměstek p.Zuska M.

ad 2) 30.4. připraví členové SDH hranici na koupališti a zajistí požární dozor

kladení věnců k pomníkům padlých - 7.5. v 10.00 hodin - kytici zajistí Štancová J.

čištění koupaliště bude 9.5. od 9.00 hodin

23.5.2015 bede ve Velvarech Dědkiáda a soutěž o pohár starosty města Velvary.

ad 3) 18.4. závody ve Lhotě

do Zpravodaje dát nábor mladých hasičů - zajistí Štancová J.

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 1.3.2015

Přítomni: Štanc V., Kačala J:, Štanc L., Šťáhlavský P., Šťáhlavský M., Muller P., voboda M., Sybol J., Pilný R., Štancová J., Štancová M., Kučera T.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

    Příprava oslav 130.výročí založení SDH Stehelčeves

3)Práce kolektivu MH

4) Diskuse

ad 1) Zatím nebyly zakoupeny nové uniformy

ad 2) Nutno přivézt štěrk na cestičku k vodárně - zajistí Svoboda M.

Program oslav:

10.00 zahájení

        Projev starosty SDH

        Projev velitele JPO

        Projev starostky obce

        Prostor pro zdravice hostů

        Převzetí zástavy SDH

        Ocenění členů SDH

        Prohlídka hasičské techniky a síně tradic v sále KD ve Stehelčevsi

        Položení kytic k pomníkům padlých

13.00 požární útok MH u požární nádrže

         Společenský program

         Hraní u požární nádrže (zábava v sále KD) - dle počasí

Hudba: Jaromír Hora - zajistí Štanc V.

ad 3) Ve Vraném závodily naše děti v kategorii mladší žáci - 1.místo, v kategorii starší žáci také 1.místo

          Zálohy na letní tábor v Sosni u Jesenice na Rakovnicku jsou vybrané

ad 4) Na oslavy zajistí občerstvení u požární nádrže Štanc V., Kačala J., Pilný R.

         Pozvat i cukrářku - zajistí Štancováí J.

         Sběr šrotu proběhne 12..4.-  upozornění do zpravodaje zajistí Štancová J., odvoz zajistí Štanc V.

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 8.2.2015

Přítomni:  Kačala J., Štanc V., Štancová J., Šťáhlavský P., Kučera T., Veselský M., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M., Muller P.

Omluveni: Svoboda M., Sybol J., Pilný R.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuse

ad 1) Proběhl 3. svoz elektroodpadu v rámci akce Recyklujte s hasiči

VH proběhla dobře, jako hosté přijeli : Za OS - p.Zuska

                                                             Za SDH Brandýsek - p.Ondráček

                                                             Za SDH Hřebeč - p.Šilhán

                                                             Zástupci SDH Zákolany

Ples SDH se vydařil, díky sponzorům měl i dobrou úroveň

ad 2) Nákup uniforem do oslav výročí založení SDH zajistí Šťáhlavský Petr

        SDH Zákolany zvou na 130.výročí SDH Zákolany - žádají o zapůjšení Tatry  (zajistí strojníci) - 13-6-2015

ad 3) MH další závody 28.2.2015 ve Vraném - do té doby bude ukončen sběr víček od PET lahví, ve Vraném budou předána.

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 4.1.2015

Přítomni: Kačala J., Štanc V., Štancová J., Šťáhlavský P., Kučera T., Svoboda M., Pilný R., Veselský M., Štanc L., Štancová M., Sybol J., Muller P.

Omluveni: Šťáhlavský M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Příprava VH SDH

3) Příprava plesu SDH

4) Práce SDH

5) Práce kolektivu MH

6) Diskuse

ad 1) Proběhl 2.svoz elektrozařízení v rámci programu Recyklujte s hasiči

ad 2) Valná hromada SDH Stehelčeves proběhne 10.1.2015 od 17.00 v sále KD ve Stehelčevsi

Program VH:

a) Zahájení a řízení VH - Štancová Jaroslava

b) Zpráva o činnosti SDH - Štanc Lumír

c) Zpráva o činnosti JPO - Kučera Tomáš

d) Zpráva o činnosti kolektivu MH - Štanc Lumír

e) Pokladní zpráva - Štanc Vladimír

f) Revizní zpráva - Kačala Juraj

g) Plán práce SDH na rok 2015 - Svoboda Martin

h) Plán práce kolektivu MH na rok 2015 - Štancová Miroslava

i) Volba členů výboru SDH - Štancová Jaroslava

j) Diskuse

k) Usnesení - Štancová Jaroslava

Pozvánky pro okolní sbory zajistí Štanc Lumír

Občerstvení na VH zajistí Štanc Vladimír a Pilný Rudolf

Příprava sálu: Štanc Vladimír, Pilný Rudolf, Kačala Juraj, Svoboda Martin

ad 3) Ples SDH bude 31.1.2015 od 20.00 v sále KD ve Stehelčevsi

Pozvánky roznesou:

a) Kačala J., Štanc V.

b) Kučera T., Šťáhlavský P.

c) Muller P., Šťáhlavský M.

d) Pilný R., Svoboda M.

Kasa: Kačala J., Štanc V.

tombola: Šťáhlavský M., Štanc L.

šatna: Koláříková J., Hafenrichterová B.

ad 4) Podle počasí začít pracovat na údrzbě vrb u požární nádrže - zajistí Kučera T.

ad 5) Děti se pravidelně scházejí na schůzkách podle jednotlivých oddílů, závody až v únoru

ad 6) Zajistit dřevo na topení do klubu

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 7.12.2014

Přítomni: Štanc V., Kačala J., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M.,  Kučera T.,  Pilný R., Štancová J.,Veselský M.Sybol J., Šťáhlavský P.

Omluveni:Svoboda M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) Vyčištění lesíka v Panské hotovo

         Do vodárny je třeba přidat ještě jednu zásuvku

ad 2) 20.12. Vánoční posezení, sraz na přípravu sálu ve 14.00 hodin

        Je třeba připravit pozvánky na ples - Zajistí J.Štancová

        Připravit smlouvy o požárním dozoru - Zajistí Štancová J.

        V příštím roce proběhnou oslavy 130 let SDH Stehelčeves - almanach zpracuje Štancová J. do března 2015

        Zajistit sponzorské smloubvy na oslavy - Štancová J.

ad 3) Vánoční schůzka kolektivu MH proběhne v pondělí 15.12.2014 od 17.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi

        Tábor mladých hasičů bude v příštím roce v termínu 18.-25.7.2015 opět v Sosni u Rakovníka

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 2.11.2014

Přítomni: Štanc V., Kačala J., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M.,  Kučera T., Svoboda M., Pilný R., Štancová J.,Veselský M.

Omluveni: Sybol J., Šťáhlavský P..

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) Vše splněno

ad 2) Zájezd do Třebsína - odjezd 15.30 hodin v pátek 14.listopadu 2014

         V sobotu 8.11. - brigáda na křoví z lesíka v Panské od 9.00 hodin

         Vánoční posezení bude v sobotu 20.12.2014 od 17.00 v sále KD ve Stehelčevsi - příprava sálu: Kučera, Štanc V., Pilný, Kačala

         guláš uvaří Štancová V.

         Valná hromada bude v sobotu 10.1.2015, termín oznámí a pozvání pro zástupce okresu zařídí Štanc L.

ad 3) Děti se zúčastnily závodů ve Zlonicích - Bludičky, umístily se na 5.a 6.místě.

ad 4) Bylo by dobré dát na sál KD vitrýny s poháry ze závodů MH. Po volbách poslat žádost na ZO.

 Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.10.2014

Přítomni: Štanc V., Kačala J., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Kučera T., Svoboda M., Pilný R., Štancová J.,

Omluveni: Sybol J., Veselský M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) Cedule na dveře kiosku umístěna

ad 2) Zakoupena vysílačka do auta

         Začíná se pracovat na novém čerpadle ve vodárně - zodpovídá Šťáhlavský M., nutno předělat i elektrorozvody

ad 3) 1.11. se koná závod ve Zlonicích - Bludičky

ad 4) Nechat udělat razítko Zaplaceno - SDH Stehelčeves - 2x - zajistí Štancová J.

         14.11. se koná zájezd na vepřové hody do Třebsína - odjezd 15.30 hod., návrat kolem 24.00 hodin.

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 7.9.2014

Přítomni: Štancová M., Štanc L., Šťáhlavský P., Šťáhlavs´ký M., Kučera T., Svoboda M., Štanc V., Štancová J., Kačala J., Vorlíček Z.

Omluveni: Veselský M., Pilný R., Sybol J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) Proběhl svpoz elektrozařízení

        Ing. Kott nadále ve výboru SDH pracovat nechce, stále má zdravotní problémy.

ad 2) Doposud JPO uskutečnila 6 výjezdů, z toho 3x rozlitý potok, 2x hořící hnojiště u Zájezdu, 1x srna v rybníce

         27.9. - kontejner k hasičárně přistavět v 9.00 hodin - úklid půdy nad hasičárnou

ad 3) Schůzky kolektivu mladých hasičů začínají v tomto týdnu dle rozpisu - Po - Dobráci od 16.00 hodin, Út - Dráčata od 16.00 hodin, St - Soptíci od 17.00 hodin.

ad 4) Dát na dveře u kiosku ceduli - do skla čepujeme jen ke stolům

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 8.6.2014

Přítomni: Kučera T., Štanc V., Pilný R.,m Svoboda M., Kačala J., Štancová J., Veselský M., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Sybol J.,

Omluveni: Štanc L., Štancová M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH Stehelčeves

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuse

ad 1) Moravcovi zaslán dopis, uniformu i rukavice vrátil

         Do programu recyklace SDH zapojeno

ad 2) p. Porazil věnoval SDH 6 hadic C - zkontrolovat stav

         starosta SDH poslední dobou nefunguje, co dále?

ad 3) 21.6. závody ve Hřebči

         30.5.-1.6. Plamen

         V rámci Ligy mládeže se naše družstva mladých hasičů umístila v okrese Kladno na 1. a 2. místě

ad 4) Promluvit s ing. Kottem, zda by se vrátil do funkce - odešel do důchodu a měl by více času - zajistí J. Štancová

         Přez prázdniny provozní doba klubu 12.00-22.00 hodin.

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 4.5.2014

Přítomni: Vorlíček Z., Kačala J., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Kučera T., Svoboda M., Pilný R., Veselský M., Štanc V., Štancová J.

Omluveni: Sybol J.

 

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) Moravcovi dopis zaslán, zatím nereagoval, proto oficiálně zaslat doporučeně, aby vrátil uniformu a rukavice

ad 2) SDH se přihlásí k programu recyklace - zajistí J.Štancová

         Muži obsadili 3.místo v Hospozíně, druhé kolo bude v Plchově

ad 3) Děti se zúčastnily v Žilině závodů, kde se umístily na 4. a 1. místě

         8.5. Májový závod ve Středoklukách

         10.5. Soptík v Lidicích

ad 4) 7.5. Kladení věnců k pomníkům padlých - Kott, Kačala, kytici zajistí J.Štancová

         Ve vodárně je vypálený 3fázový jistič, opravit elektro - zajistí J.Štancová

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 6.4.2014

Přítomni: Štancová J., Štanc V., Kačala J., Svoboda \M., Kučera T., Pilný R., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Štanc L., Štancová M.,

Omluveni: Sybol J., Vorlíček Z., Veselský M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) práce kolektivu MH

4) Diskuze

ad 1) Sběr železného šrotu zajištěn na neděli 25.5.2014

         Tlacháč dosud nepotvrdil termín na přezkoušení na pily

ad 2) Hasičský dozor na sále KD - 400,-Kč za akci / 2 osoby

         Výjezd Trambusu - po Stehelčevsi 400,- + cena za 1 hasiče - dozor 100/osobu

                                                                                                         práce 200/osobu

                                                                                                         použití motorové pily 200/hod.

        30.4. Čarodějnice - dozor - JPO, nahlášení pálení zajistí Štancová J.

        10.5. Čištění požární nádrže

         26.4. 1. kolo Hasičské ligy v Hospozíně

ad 3) Vzhledem k tomu, že někteří rodiče neplatí příspěvky za své děti, dopsat do stanov, že neplacení příspěvků je důvodem k vyloučení dítěte z kolektivu MH.

ad 4) Baterie do Tatry bude v po nebo v út k odebrání

         tatra připravena na TK

         Moravec Radim - poslat dopis, pokud nezaplatí do 30.4., bude vyloučen - vrátit uniformu + rukavice

         Schody na půdu - zajistí V. Černý

         Na prázdniny budou zajištěny 4 akce: Patex, Hora, Buštěhradská dráha, Rotace

         Bylo dodáno nové chlazení na pivo do klubu SDH

 

 

Zápis z výborov schůze SDH Stehelčeves dne 2.3.2014

Přítomni: Kačala J., Sybol J., Štancová J., Štanc V., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Kučera T., Svoboda M., Pilný R., Veselský M., Štanc L., Štancová M.

Omluveni: 0

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuse

ad 1) J.Štancová podklady pro knihu poslala v termínu p. Veselému

          Termín na přezkoušení na pily bude potvrzen p. Tlacháčem dodatečně, PHP dodá.

ad 2) Dozor na plese sportovců zajistí Kačala J. a Vorlíček Z.

         Sběr železného šrotu proběhne 25.5. - informaci ve obecním zpravodaji a sms zajistí J.Štancová

         traktor zajistí Vorlíček Z.

ad 3) Práce s dětmi probíhá po družstvech dle plánu. Dráčata mají naplánované spaní na sále KD.

ad 4) Je nutné upozornit p. Mayera na olej unikající z jeho aut, který znečišťuje novou zámkovou dlažbu nejen před jeho nemovitostí, ale   i     před hasičárnou - zajistí OP Stehelčeves 

         Pro hasičský dozor v sále KD nutno přidělat klíč od nouzového východu. - zajistí J.Štancová

         Koupit pracovní uniformu pro L. Štance - nosí ji stále a má ji již nevyhovující.

 

 Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 2.2.2014

Přítomni: Štanc V., Štancová J., Vorlíček Z., Kačala J., Veselský M., Kučera T., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Sybol J., Štancová M., Štanc L.

Omluveni:Svoboda M.

Program:

1) Kontrola minulho zápisu

2) Práce SDH

3) Zhodnocení plesu SDH a valné hromady

4) Práce kolektivu MH

5) Diskuze

ad 1) Úkoly z minulého výboru byly splněny

ad 2) 22.2. se koná porada starostů SDH kladenska - zúčastní se Zdeněk Vorlíček

ad 3) ples proběhl bez problémů, vystoupení dětí bylo moc pěkné, celkový výdělek činil 8 207,- Kč.

    U kasy seděli cizí lidé, kteří neplatili - vzhledem k tomu, že to byla návštěva  p. Vorlíčka, zjedná nápravu!

    Valná hromada proběhla důstojně, byl přítomen pan Zuska, který ocenil práci našeho SDH. Informoval nás, že prezentace našeho sboru byla zařazena do dalšího vydání knihy o hasičských spolcích v Čechách. Poslání podkladů zajistí J.Štancová.

ad 4) Kolektiv MH se zúčastní 15.2. závodů ve Vraném

ad 5) Dodat 2x práškový PHP do trambusu - zajistí M.Šťáhlavský s P.Tlacháčem

         JPO - sjednat termín na přezkoušení na pily - zajistí M.ŠŤáhlavský s P.Tlacháčem

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.1.2014

Přítomni: Štanc L., Štancová M., Kučera T., Svoboda M., Veselský M., Štanc V., Štancová J., Vorlíček Z.,  Kačala J., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Sybol J., Pilný R.

Omluveni: 0

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Příprava výroční valné hromady

3) Příprava plesu SDH

4) Práce SDH

5) Práce kolektivu MH

6) Diskuse

1) Vorlíček Z. vyzvedne na Kladně vyznamenání, aby byla připravena na valnou hromadu.

2) Valná hromada organizačně zajištěna.

3) Zajištění plesu SDH

     Plakáty a pozvánky jsou vytištěné, plakáty rozveze V. Štanc, pozvánky budou roznášeny o víkendu 18.a 19.ledna.

     1.obvod - Sybol J., Kott J.

     2. obvod - Kučera T., Šťáhlavský P.

     3. obvod - Kačala J., Najšel M.

    4. obvod - Vorlíček Z., Svoboda M.

příprava sálu v pátek 24.ledna v 16.00 hodin

4) Je třeba koupit kabely na Tatru - zajistí Šťáhlavský M., nutno vyměnit oleje ve stříkačkách - zajistí strojníci.

     Potřeba pořezat dřevo - zajistí členové JPO

5) Děti měly prázdniny, příští schůzy jednotlivých družstev v týdnu od 6.ledna

6) Dozor na plese Myslivců - Štanc L., Šťáhlavský M

    Dozor na školním plese - Šťáhlavský P., Štanc L.

    Ukládání větví z prořezu stromů a vánočních stromků na pozemku u požární nádrže zajistí denně od 16.00 do 18.00 hodin Kačala J.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 1.12.2013

Přítomni: Kott J., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský P., Šťáhlavský M., Pilný R., Kučera T., Veselský M., Štanc V., Štancová J., Vorlíček Z.

Omluveni: Sybol J.

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuse

1) Valná hromada - zajištění

    Příprava sálu: Kott J., Štanc V., Pilný R., Veselský M.

    Občerstvení: Štanc V., Pilný R.

2) Bylo by dobré postavit plechovou garáž na koupališti k uskladnění stříkaček a překážek - koupi zajistí Štanc V.

    Podklad je nutné udělat předem - zajistí Štanc V.

3) Poslední schůka před vánocemi bude v úterý 11.12. od 17.00 hodin - dětem koupíme vánoční medajle, stromeček zajistí Štanc L. a občerstvení -    cukroví - přinesou děti, čaj zajistí Štanc V.

 4)  Závěrečné posezení bude v sobotu 14.12. od 17.00 hodin v sále KD, občerstvení zajistí Štanc V. a Pilný R., hraje: J.Hora, pozvánky zajistí   

     Štancová J.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 3.11.2013

Přítomni: Kott J., Štanc L., Štancová M., Štancová J., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Kučera T., Pilný R., Veselský M., Vorlíček Z.,

Omluveni: Sybol J., Svoboda M.

Program:

1) Kontrola miniulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Termín a program VH

5) Diskuse

1) Příprava na letní provoz kiosku

   otvírací doba denně 9.00 - 22.00 hodin

    Za provoz bude zodpovědná 1 osoba

    Akce budou schválené na červencovém výboru

    Dodržování pravidel je závazné pro všechny

    Zákaz vjezdu aut a motocyklů

    Sklo pouze ke stolům

    U akcí, kde se platí vstupné plakát UZAVŘENÁ SPOLEČNOST NA AKCI....

   Napouštění koupaliště - osoba jiná než obsluha v kiosku

   Za děti zodpovídají rodiče a jsou povinni po nich uklízet

2) Brigádnická činnost - každý vedoucí odevzdá počty brigádnických hodin za úsek, aby bylo možné vyplnit výkazy do příštího výboru.

3) Děti se zůčastnily již tradičně Bludiček ve Zlonicích a umístily se na 1. a 10.místě

    Proběhne školení vedoucích - zůčastní se Štanc L. a Štancová M.

4) Valná hro´mada SDH se uskuteční v sobotu 11.ledna  2014 od 17.00 hodin v sále KD

     Program VH

1) Zahájení

2) Zpráva o činnosti SDH

3) Zpráva o činnostri kolektivu MH

4) Zpráva velitele SDH

5) Pokladní zupráva

6) Revizní zpráva

7) Plán práce SDH na rok 2014

8)Plán práce kolektivu MH na rok 2014

9) Předání ocenění členům SDH

10) Volba členů výboru SDH

11) Diskuse

12) Usnesení z valné hromady

13) Závěr

5) Kiosek bude přes zimu otevřen v Po - Pá 16.00- 21.00 hodin

                                                         So a Ne  14.00 - 21.00 hodin

 

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 6.10.2013

Přítomni: Štanc V., Veselský M., Kučera T., Štanc L., Štancová M., Vorlíček Z., Kott J., Štancová J., Pilný R., Šťáhlavský P., Šťáhlavský M.

Omluveni: Sybol J., Svoboda M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu mladých hasičů

4) Diskuse

1)Projednání letního provpozu na příštím výboru

2) Předloženy rozpočty na opravu vodárny, ještě je nutné udělat ve vodárně osvětlení audělat ventilaci (okno), opravit napojení ohradníku.

3) Z Vraného si družstva mladých hasičů přivezla 1.a 2. místo ( dvojboj 4x60m a požární útok), z Memoriálu ve Hřebči 1.a 2. místo a v soutěži hasičské všestrannosti 2. místo. Je to opravdu velký úspěch.

 

 

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 1.9.2013

Přítomni:Štanc V., Štanc L., Štancová J., Štancová M., Vorlíček Z., Kučera T., Šťáhlavský M., Veselský M., Šťáhlavský P., Kott J.

Omluveni: Pilný R., Sybol J.

 

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH Stehelčeves

3) Práce kolektivu MH

4) Záplavy 2014

5) Diskuse  

1) Zajištění vyšití Jmenovek a domovenek - Kučera T. zajistil

    Rozdělení platby příspěvků dětí do 2 splátek - leden a září - dětem bude rozdáno na příští schůzce

2) Rekonstrukce vodárny - sání vody

    Kučera zajistí cenovou nabídku na sání

    Šťáhlavský Petr zajistí nabídku na cenu železa

    Šťáhlavský M. zajistí nabídku na čerpadlo

-   Vorlíčková Alena končí s úklidem klubu, nastupuje za ní Balíčková Jana

3) Schůzky začínají od 2.9.Dobráci, 3.9. Dráčata a 4.9. Soptíci

     Příští závody ve Vraném - požární útok a štafeta, koncem září Memoriál ve Hřebči

     Zisk za činnost v době prázdnin ve výši 5 00,-Kč předán na činnost kolektivu mladých hasičů.

4) Do příštího výboru promyslet pravidla pro provoz klubu o prázdninách

     Otvírací doba klubu 13.00 - 22.00 hodin

     Je nutno koupit pro jednotku reflexní vesty. Zajistí Štanc V. a Šťáhlavský M.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 30.6.2013

Přítomni: Pilný R., Kučera T., Štanc V., Šťáhlavský P., Štancová J., Vorlíček Z., Šťáhlavský M., Štanc L., Štancová M.

Omluveni: Veselský M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuse

ad 1) Kučera T. - již zajistí vyšití domovenek a jmenovek, kdo se nepřihlásil, zajistí si sám

ad 2) Hasiči stále monitorují stav potoka, jsou ve stálém spojení se starostkou obce, v případě potřeby vyjíždějí na čerpání

ad 3) Členský poplatek pro mladé hasiče - vždy 2x ročně - k 30.9.  a 31.1. ( 200,-Kč)

ad 4) Nutná lepší komunikace mezi členy výboru SDH

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 9.6.2013

Přítomni: Štancová J., Kučera T., Kott J., Svoboda M., Štanc V., Štancová M., Štanc L., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Sybol J.,

Omluveni: Vorlíček Z.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu mladých hasičů

4) Diskuse

ad 1) Všechny body byly splněny

ad 2) Brigády na klubu SDH - vymalování, úklid - zajistí Štanc V.

           Domovenky a jmenovky - jejich vyšití zajistí Kučera T. - objednávky přijímá Vorlíček Z.

           Hraní u vody o prázdninách - akce do příští schůze

ad 3) První víkend v červnu byl Plamen, organizačně nezvládnutý, zmatky, špatné hodnocení
          Poslední schůzka před prázdninami bude 27.června od 17.00 hodin

           Zajištění tábora - Štanc Lumír a Štancová Miroslava - 21 dětí, zajištění diplomů a odměn - Štancová J.

ad 4) Po záplavách a deštích bylo nutné čerpat vodu ze hřiště, poděkování nejen členům SDH, ale hlavně Martinovi Šťáhlavskému, který se      zúčastnil všeh výjezdů a aktivně pomáhal.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.5.2013

Přítomni: Štanc L., Štancová M., Pilný R., Kučera T., Šťáhlavský M., Štanc V., Štancová J., Vorlíček Z., Kott J., Šťáhlavský P.

Omluveni: Svoboda M., Sybol J., Veselský M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuse

ad 1) Vorlíček dovyklidí sklad

ad 2) Byly stížnosti na provoz kiosku - Z.Vorlíček bude dodržovat dohodnutou dobu provozu
          Na pozemku u požární nádrže pobýhají psi. Dodržovat zákaz vstupu psů pro všechny
          Parkování aut u požární nádrže není možné, pokud někdo něco přiveze, vyndá z auta a auto přeparkuje ven.
          25.5. Dědkiáda ve Velvarech - přihláčeno 1 družstvo, 1 družstvo přihlášeno do soutěže o pohár starosty Velvar
          18.5. od 9.00 hodin čištění požární nádrže - J.Štancová zajistí nahlášení na HZS Kladno
          Vzhledem k Plameni bude výbor SDH v měsíci červnu v neděli 9.6. a 30.6., vždy od 9.00 hodin v klubu
ad 3) Děti se připravují na Plamen, ostatní družstva dle plánu práce

ad 4) Družstvo mužů obsadilo v Braškově 3.místo

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 7.4.2013

Přítomni: Kott J., Štanc L., Štancová M., Kučera T., Veselský M., Štancová J., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P. Pilný R., Vorlíček Z.

Omluveni: Štanc V.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuse

ad 1) Všechny úkoly byly splněny

ad 2) Starostka obce poděkovala členům SDH za prořez stromů
           Obyvatelé domu v ulici Velkova žádají SDH o vyčerpání bazénu - zajistí Kučera T. a Šťáhlavský M.

ad 3) Včera se konalo další kolo Ligy u nás - bylo málo dospělých členů SDH, potřebovali jsme pomoci. Daše děti byly opět výborné,      družstvo "A" se umístilo na 1. místě a družstvo "B" na místě 5.

ad 4) Sběr železného šrotu je na 14.dubna zajištěn
           Dozor na Čarodějnicích - Kučera T. a všichni členové JPO
           Stavbu hranice zajistí Štanc V.
           Čarodějnici - Štancová M.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 3.3.2013

Přítomni: Vorlíček Z., Kučera T., Štanc V., Štancová J., Štancová M., Štanc L., Kott J., Sybol J., ˇASťáhlavský M., Šťáhlavský P.

Omluveni: Svoboda M., Veselský M.

program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Revize a revizní zprávy

3) Práce SDH

4) Práce kolektivu MH

5) Diskuse

ad 1) Hasičské dozory na kulturních akcích v sále KD ve Stehelčevsi byly zajištěny.

ad 2) V klubu SDH byly provedeny revize - bez závad, komínů - nutno udělat na vyznačeném místě přisávání. Bude uděláno před malováním. zodpovídá starosta SDH

ad 3) Dozor na plese SK Stehelčeves zajistí - Vorlíček Z. a Kučera T.
          Sběr železného šrotu bude v neděli 14.dubna od 9.00 hodin. Dopravu zajistí Vorlíček, zveřejnění ve zpravodaji Štancová J.

ad 4) Družstva mladých hasičů se zúčastnila dalšího kola Ligy a obsadily: družstvo "A" 2.místo, družstvo "B" 9. místo.
     7.4. se koná další kolo Ligy u nás - J.Štancová zajistí asistenci OP, aby nedošlo k úrazu na silnici.

ad 5) Čestný velitel Karel Kalina oslaví 80.let - přát mu půjde Z. Vorlíček a R.Pilný
           Dozor na plese školy Stehelčeves zajistí Šťáhlavský M. a Štanc L.
           25.5. se koná ve Velvarech Dědkiáda, účast našeho družstva nahlásí Z.Vorlíček a na soutěž o pohár starosty Velvar L. Štanc
           U K.Součka je ještě PS-8, přepravu do garáže zajistí Šťáhlavský M. a Kučera T.
           Do příštího týdne vyklidí Z. Vorlíček kůlnu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 3.2.2013

Přítomni: Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M., Pilný R., Kučera T., Svoboda M., Sybol J., Štanc V., Štancová J., Vorlíček Z.

Omluveni: Veselský M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Práce kolektivu MH

4) Diskuse

ad 1) Přetrvává zbudování dlažby před žebříkem do bazénu.

ad 2) Ples SDH - velmi pěkný, bohatá tombola, bohužel přišlo málo lidí. I přesto byl ples výdělečný, po úhradě všech nákladů zůstalo 2000,-Kč

            V pondělí přijde Vorlíček na OÚ doplnit hlášení.

ad 3) Kolektiv MH pojede v sobotu 9.2. na další kolo Ligy mládeže do Vraného. Doprava zajištěna.

ad 4) Dozor na ples SK, který se koná v sobotu 23.2.2013 - Kučera T., Svoboda M.

          Zásahové družstvo mělo výjezd - požár kůlny u pana Kaisera.

        Je možné koupit kvalitní štípačku na dřevo za 7 500,-Kč. Všichni přítomní souhlasí. Koupi zajistí Štanc Vladimír

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 6.1.2013

Přítomni: Štanc L., Štancová M., Kučera T., Sybol J., Veselský M., Štanc V., Štancová J., Pilný R., Kott J.

Omluveni: Svoboda M.

program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH - příprava Vh a plesu

3) Práce kolektivu mladých hasičů

4) Diskuse

ad 1) Přetrvává - dlažba u požární nádrže

ad 2) Valná hromada se koná v sobotu 19.1.2013 od 17.00 hod. v sále KD ve Stehelčevsi. Řídit ji bude sle předloženého progranu Z. Vorlíček.

            Návrh složení nového výboru SDH:

            Velitel: Kučera Tomáš

            Zástupce velitele: Pilný Rudolf

            Starosta: Vorlíček Zdeněk

            Zástupce starosty: Kott Jiří

            Jednatel: Štancová Jaroslava

            Pokladník: Štanc Vladimír

            Zbrojíř: Šťáhlavský Petr

            Kulturní referent: Štanc Vladimír, Veselský Miroslav

            Zástupce vedoucích MH: Štancová Miroslava

            Strojník: Štanc Lumír, Šťáhlavský Miroslav, Šťáhlavský Petr

            Návrh revizní komise:

            Sybol Jaroslav, Svoboda Martin, Veselský Miroslav

            Občerstvení na VH zajistí Štanc Vladimír a Pilný Rudolf

Ples SDH se koná v sobotu 26.1.2013 od 20.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi, hraje hudba Jaromíra Hory, vstupné 70,-Kč.

Pozvánky roznesou:

1. Kott J., Sybol J.,

2. Pilný R., Kučera T.,

3. Vorlíčková A., Růžičková Z.,

4. Vorlíček Z., Svoboda M.

Tombola: Śtanc V., Šťáhlavský M.

Pokladna: Vorlíček Z., Kott J.,

Pořadatelé: Štanc L., Kott J., Vorlíček Z.

Šatna: Vorlíčková A., Štancová M.

ad 3) Děti se pravidelně scházejí na svých schůzkách, pracujeme na přípravě na závody

ad 4) 2.ledna byla provedena revize pokladny - vše v pořádku

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 2.12.2012

Přítomni: Vorlíček Z., Pilný R., Kučera T., Moravec R., Veselský M., Štanc V., Štancová J., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Štanc L., Štancová M., Kott J.,

Omluveni: Svoboda M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce kolektivu MH

3) Práce SDH

4) Výjezdní zasedání

5) Diskuse

ad 1) na jaro nám zbývá dodělat dlažbu před schůdky do nádrže, aby se tam nedělalo bláto

ad 2) Kolektiv MH se zúčastnil dalšího kala Ligy mládeže ve Zlonicích. Na již tradičních "Bludičkách" obsadili 1. a 5.místo.

          Poslední schůzka před Vánoci proběhne pro všechna družstva v úterý 11. prosince. Stromeček, dárky i ukázky vánočních zvyků jsou

         zajištěny.

        Školení vedoucích v Roztokách u Prahy - musí si obnovit: Vorlíček Z., Štancová J., Svoboda M., minimum získá Balíčková A.

ad 3) Termín Vh je sobota 19.1.2013 od 17.00 hod v sále KD ve Stehelčevsi.

           Otvírací doba klubu přes Vánoce: 24.12. ZAVŘENO

                                                                          25. a 26. 12. - 14.00 - 22.00 Hodin

                                                                           31.12. - 1.1.2013 ZAVŘENO

ad 4) VZ se bude kobnat v sobotu 15.12. od 17.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi - občerstvení zajistí Štanc V., příprava sálu ve 14.00 hodin -

          Kučera T., Kott J., Vorlíček Z., Štanc V., Hrát bude Jaromír Hora.

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 4.11.2012

Přítomni: Štanc M., Štancová M., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Kučera T., Moravec R., Štanc V., Štancová J., Vorlíček Z., Pilný R., Kott J.

Omluveni: Veselský M., Svoboda M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Posvícenská zábava

3) Práce SDH

4) Práce kolektivu MH

5) Diskuse

ad 1) Zateplení klubu - nebudeme dělat

ad 2) Posvícenská zábava - 10.11.2012  od 20.00 hodin, Hrají: Horové

ad 3) Radim Moravec žádá o vyřazení z JPO - bydlí ve Vrapicích, není dobře dostupný.

ad 4) Včera se kolektiv mladých hasičů zúčastnil 2. kola Ligy mládeže ve Zlonicích - obsadili 1. a 5. místo, starší udělali smíšené  

           družstvo s Brandýskem Stebra - obsadili 8. místo.

          V pondělí 5.11. od 17.00 hodin schůzka vedoucích kolektinu MH.

          Nehomologované helmy se prodávají dětem po 100,-Kč.

ad 5) Nutno vybrat příspěvky na rok 2013 - do 15.12.

         Zavolat do Brauna do Slaného - objednat samolepky na přilby - zajistí Štancová J.

         V hasičárně jiskří 2 vypínače,

        15.12. v sále KD - výjezdní zasedání

        Systém PELIG je již v provozu, nutno sjednat paušál - zajistí Štancová J., Vorlíček Z.

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 7.10.2012

Přítomni: Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M., Pilný R., Kučera T., Štancová J., Vorlíček Z.

Omluveni: Štanc V., Veselský M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Příprava posvícenské zábavy

3) Práce SDH

4) Práce kolektivu mladých hasičů

5) Diskuse

ad 1) Chybí zateplení klubu

          Prohlídky členů JPO

          PELIGO - montáž

ad 2) Posvícenská zábava se bude konat v sobotu 10.11., vzhledem k tomu, že je výborová schůze až 4.11. je dobré se připravit dopředu.

          Tombolu zakoupíme za 1 000,-Kč a každý člen přinese cenu do tomboly. Nákup zajistí Štanc Vladimír.

            Tombola - prodej a losování: Štanc V., Šťáhlavský M.

            Kasa: Vorlíček Z., Kott J.

            Pořadatelé: Šťáhlavský M., Kučera T.

            Úklid: Pilný R., Vorlíček Z., Kott J.

ad 3) Je nutné, aby bylo vždy nahlášeno odstavení techniky veliteli a starostce obce.

ad 4) Děti obsadili 1. a 4. místo v XXIV.ročníku Memoriálu Jaroslava Haška a Miroslava Thota ve Hřebči. Příští týden jedou na závody

          Hasičské všestrannosti do Brandýsku.

ad 5) Hasičské helmy, které používají děti nemají homologaci, proto byly zakoupené nové. 

         Návrh: Stávající helmy prodat po 100,-Kč. - pro - všichni

 

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 2.září 2012

Přítomni: Vorlíček Z., Kott J., Štanc V., Štancová J., Kučera T., Štancová M., Štanc L., Sybol J., Veselský M., Šťáhlavský M., Moravec R.,

                  Pilný R.

Omluveni: Svoboda M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce členů SDH

3) JPO - řidič TATRY

4) Práce kolektivu MH

5) Diskuse

ad 1) Přetrvává zateplení klubu, štěrk k vodárně přivezou v pátek, nutno zajistit brigádu

          Lékařské prohlídky členů JPO - dosud nedodali: Moravec R., Souček K., Svoboda M.

          Zakoupen svolávací systém PELIGO - montáž zajistí velitel ve spolupráci s Brandýskem.

ad 2) Brigáda na rozvoz a úpravu štěrku kolem vodárny bude 9.9. od 9.00 hodin.

          JPO se zúčastnila společného cvičení v Kolči, zkusili si jak zásobování vodou, tak hašení. - dobrá spolupráce.

          Dohoda mezi Brandýskem a naší jednotkou - pokud bude třeba, budeme vyjíždět spolu s Brandýskem.

ad 3) Souček K. ukončil členství v SDH, nutno zajistit nového řidiče TATRY.

          Návrh: S  Tatrou bude jezdit Šťáhlavský Petr, který má patřičná oprávnění - souhlasí všichni.

ad 4) Schůzky kolektivu mladých hasičů začnou v týdnu od 3.9.2012

            Dobráci         pondělí 16.00 - 17.00 hodin                               Vedoucí: Štanc L., Štancová M.

            Soptíci           středa 17.00 - 18.00 hodin                                                  Šťáhlavská O., Svoboda M.

            Dráčata          úterý 16.00 - 17.00 hodin                                                    Štancová J., Vorlíček Z.

ad 5) PS 12 - opravena

          Komise pro děti a mládež se obrátila na SDH se žádostí o zajištění dopravy z výletu na Budeč. Zajistí P.Šťáhlavský.

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.srpna 2012

Přítomni: Štanc V., Štancová J., Moravec R., Štanc L., Štancová M., Veselský M., Kott J., Pilný R., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P.

Omluveni: Svoboda M., Souček K.

Program:

1) Pravidla svolávání JPO

2) Společné cvičení JPO

3) Problémy komunikace

4) Diskuse

ad 1) Vázne svolávání JPO - nutno vytvořip pavouka, podle kterého se budeme svolávat. Zajistí velitel. Vypracován seznam členů JPO s

         telefonními čísly, pro rychlou orientaci. Vyvěšem v klubu. K dispozici všem členům JPO, starostovi SDH, starostce obce, obecní

         policii.

ad 2) Vzhledem k tomu, že náš sbor vyzval velitel z Brandýska, zda by bylo možné spolupracovat a zajišťovat v případě potřeby čerpání

          vody, bylo by dobré zúčastnit se společného cvičení. Cvičení proběhne 1.9. v Kolči, kde proběhne hašení zámku. Všichni souhlasí

         s účastí na tomto školení.

ad 3) Vzhledem k problémům komunikace byl přizván velitel JPO Brandýsek, který vysvětlil jejich systém svolávání. Výhoda propojení s

          HZS Kladno.

          Návrh: Zakoupit svolávací systém PELIGO, s propojením pomůže technik z Brandýska.

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 1.července 2012

Přítomni:Vorlíček Z., Veselský M., Kott J., Pilný R., Štanc V., Moravec R., Kučera T., Šťáhlavský M., Štanc L., Štancová J., Štancová M.

Omluveni: Svoboda M., Sybol J., Souček K.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Schválení nového provozního řádu pozemku kolem požární nádrže

4) Práce kolektivu mladých hasičů

5) Diskuse

ad 1) Přetrvává zateplení klubu SDH, štěrk k vodárně

ad 2) Je třeba doplnit JPO - seznam do příští schůze zajistí velitel spolu se starostou.

          Starosta poděkoval všem, kdo se zúčastnili aktivně oslav 90.let SK Stehelčeves.

ad 3) Členové výboru byli seznámeni s upraveným provozním řádem pozemku kolem požární nádrže. Všichni s provozním řádem

          souhlasí.

ad 4) Kolektiv mladých hasičů odjíždí 7.července na letní soustředění do Louňovic pod Blaníkem. Hlavní vedoucí: Štanc Lumír,

         zdravotnice: Šťáhlavská Olga, vedoucí Štancová Miroslava, Šťáhlavský Miroslav, Svoboda Martin, Vorlíček Zdeněk. Avie pojede jako

        doprovodné vozidlo, jinak doprava autobusem.

ad 5) Diskuze

          Moravec R. udělal k nádrži stůl a dvě lavice, požaduje 4 000,-Kč, vzhledem k tomu, že za tuto cenu se dají koupit a ostatní členové   

          dělají práci zdarma, rozhodli členové výboru, že mu uhradí pouze 3 000,-Kč.

          Od 10.8. bude mít Vorlíček dovolenou, zástup Radim Moravec.

         Na podzim by bylo dobré udělat u schůdků dlažbu, aby se nenosilo bláto do vody.

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 10.června 2012

Přítomni: Štancová J., Štanc V., Vorlíček Z., Pilný R., Svoboda M., Moravec R., Veselský M., Šťáhlavský M., Kučera T., Štancová M., Štanc L.

Omluveni: Sybol J.,

Nedostavil se: Kott J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Činnost kolektivu mladých hasičů

4) Diskuse

ad 1) Přetrvává zateplení klubu a štěrk k vodárně

ad 2) starosta SDH poděkoval všem za brigády - ( chodník ke dřevníku, štípání dříví, pomoc při stěhování p.Rogla, sekání koupaliště) a všem

           účastníkům závodů ve Velvarech - reprezentace SDH. Naši "Dědci" obsadili 11. místo, muži  5. místo

ad 3) Na hře Plamen, která se tentokrát konala ve Vinařicích vybojovaly naše děti 2. místo.V Lize mládeže obsadily taktéž 2.místo, což je

            opravdu velký úspěch, protože vlastně soutěží již nové děti.

ad 4) Posezení při muzice na koupališti se koná v sobotu 16.6, hraje Jaromír Hora

            Ve čtvrtek 14.6. v 18.00 schůzka vedoucích MH na koupališti

            Starosta přinesl návrh na nákup vysílaček - odloženo, zatím nejsou peníze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 6.května 2012

Přítomni:Sybol J., Štanc L., Štancpová M., Šťáhlavský M., Kučera T., Moravec R., Svoboda M., Veselský M., Štanc V., Štancová J., Vorlíček Z.

Omluveni: Kott J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Činnost kolektivu mladých hasičů

4) Diskuse

ad 1) Přetrvává štěrk k vodárně, zateplení klubu, čištění nádrže

ad 2) Je potřeba nakoupit hasičské rukavice, zajistí velitel dle výběru.

           J .Sybol věnoval betonové desky na chodník před sklad dřeva, je třeba jej udělat

            Recyklát k vodárně zajistí J.Štancová

ad 3) Děti se zúčastnily soutěže Železný Soptík. Družstvo se umístilo na 5. místě v kategorii mladších žáků. Za jednotlivce Martin Šťáhlavský

           obsadil 9.místo v kategorii starší žáci (byl z nich nejmladší), Hanka Štancová obsadila 2. místo v kategorii mladší žáci. 

            První víkend v červnu bude hra Plamen ve Vinařicích

ad 4) Paní Lapáčková požádala o příspěvek na MDD na párky v rohlíku pro děti - SDH přispěje 1000,-Kč

            Pan Kaválek pozvat SDH na oslavu 90 let SK, která se koná v sobotu 30.6. na hřišti SK, ve 13.00 by byl zápas členky SK proti hasičkám

            a pak by následoval souboj v požárním útoku hasiči proti SK a požární útok dětí.

            Z důvodu konání hry Plamen bude další výborová schůze až 10.6.2012.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 4. března 2012

Přítomni: Souček K., Štanc L., Šťáhlavský M., Kučera T., Sybol J., Veselský M., Moravec R., Štanc V., Štancová J., Pilný R., Vorlíček Z.

Omluveni: Štancová M., Kott J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH

3) Činnost kolektivu mladých hasdičů

4) Diskuse

ad 1) Přetrvává dodání štěrku k vodárně a zateplení klubu

          Na školení na pily se zúčastní: Moravec R., Sybol J., Kučera T., Pilný R., Štanc L., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P., Vydra Z., Svoboda M.

ad 2) Proběhla brigáda na řezání dřeva a rozházení štěrku kolem nádrže

          Dozor na plese SK - vše v pořádku

          Dozor na školní ples 17.3. 2012 zajistí Moravec R., Šťáhlavský M.

          Sběr železného šrotu proběhne v neděli 15.4. od 9.00. J.Štancová zajistí uveřejnění ve Zpravodaji, traktor zajistí Vorlíček Z.

ad 3) 24.3. proběhne 4.kolo ligy mládeže u nás. Zajistit soutěže a celý průběh pomohou členové výboru: Moravec R., Vydra Z., Kučera T.,    

          Štancová V., Štanc J. a někteří z rodičů dětí

          3.4. budou na své schůzce zdobit Dráčata POMLÁZKOVNÍK na návsi - prosí o pomoc dospělých.

ad 4) Je prasklá přípojka vody do klubu - opravu zajistí Kučera T., Vorlíček Z.

            Je třeba koupit jekl a udělat příhrady v AVII - zajistí Šťáhlavský M.

            Dodělat rozvod vzduch v hasičárně - zajistí Štanc V., Kučera T.

            Dokoupit nářadí do aut - zajistí Štanc V., Šťáhlavský M.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.2.2012

Přítomni: Kučera T., Svoboda M., Moravec R., Štanc V., Štancová J., Štanc L., Veselský M., Šťáhlavský M., Kott J., Vorlíček Z., Pilný R., Vydra Z., Sybol J.,

Omluveni: Štancová M., Souček K.,

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Práce SDH - ples SDH, valná hromada

3) Činnost kolektivu mladých hasičů SDH Stehelčeves

4) Diskuse

ad 1) Přetrvává dodání štěrku k vodárně, zateplení klubu - přenechat nha jaro

ad 2) Valná hromada proběhla důstojně, byla však malá účast. Nebyl přítomen p. Kabát, proto mu bylo předáno Čestné uznáví dodatečně

          Vyhodnocení plesu SDH - po zaplacení všech nákladů zbylo 5 200,- Kč

ad 3) Děti se zúčastňují Ligy mládeže pravidelně. V lednu v Plchově obsadily 1.místo, v únoru ve Vraném na místě 7.

         Letos se bude konat letní soustředění ve středisku Blaník - Smtšťov, 257 06 Louňovice pod Blaníkem ve dnech 7. - 14. 7. 2012

ad 4) V mrazech protočit techniku - zajistí strojníci

            Dozor na plese SK - Kučera T., Moravec R.

            Školení na pily - 10 členů JPO, 10. - 11.března 2012 zajistí p. Tlacháč

            P. Vydra předává klíče od hasičárny novému veliteli T. Kučerovi

            Vzhledem k tomu, že máme pouze jednoho zdravotníka (J.Štancovou) doplní si O. Šťáhlavská zdravotnický kurz, aby byla zastupitelnost.

________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z valné Hromady SDH Stehelčeves dne 14.ledna 2012

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1) Zahájení valné hromady
2) Zpráva o činnosti SDH Stehelčeves
3) Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Stehelčeves
4)
Pokladní zpráva
5) Revizní zpráva
6) Plán práce SDH Stehelčeves na rok 2012
7) Plán práce kolektivu mladých hasičů SDH Stehelčeves na rok 2012
8) Předání ocenění členům SDH Stehelčeves
9) Přestávka na občerstvení
10) Volba členů výboru SDH Stehelčeves
11) Diskuze
12) Usnesení z valné hromady

ad 1) Valnou hromadu zahájil a řídil Ing. Jiří Kott

ad 2) Zprávu o činnosti sboru přednesl starosta SDH Stehelčeves, pan Zděnek Vorlíček

ad 3) Zprávu o činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Stehelčeves přednesl vedoucí kolektivu pan Lumír Štanc

ad 4) Pokladní zprávu přednesl hospodář sboru pan Vladimír Štanc

          k 1.1.2012 je na účtu SDH Stehelčeves 26 951 Kč

ad 5) Revize pokladny shledala vše v pořádku

ad 6) Plán práce SDH Stehelčeves je přílohou zápisu

ad 7) Plán práce kolektivu mladých hasičů je přílohou zápisu

ad 8) Volba členů výboru SDH  dle návrhu -                                 souhlasí - 18 členů     zdržel se - 3        proti - 0

ad 9) Diskuse:

p. Vydra - poděkoval všem za spolupráci a popřál novému veliteli, p. Tomášovi Kučerovi, hodně úspěchů v jeho náročné práci

________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 8.1.2012

Přítomni: Kott J., Vydra Z., Štanc L., Šťáhlavský M., Pilný R., Kučera T., Moravec R., Sybol J., Veselský M., Štanc V., Štancová M., Vorlíček Z.

Omluveni: Štancová M., Svoboda M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Činnost SDH

3) Příprava VH

4) Hasičský ples

5) Mladí hasiči

6) Diskuse

ad 1) Přetrvávají úkoly - štěrk kolem vodárny

                                             zateplení klubu

                                             fošny na stoly

            kandelábr na sušení hadic - cena 17 664,- + 820,- rameno (bez DPH) - zatím nebudeme kupovat, M.Šťáhlavský

            se pokusí sehnat starší.

ad 2) Při přestavbě OÚ budou sundána stará prkna z půdy - dáne do hasičského klubu na spálení

ad 3) Příprava valné hromady - valná dromada se koná v sobotu 14.1. od 17.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi.

          Řídit ji bude Z.Vorlíček

         Návrh nového výboru SDH:

  Velitel: Kučera Tomáš

  Zástupce velitele: Pilný Rudolf

  Starosta: Vorlíček Zdeněk

  Zástupce starosty: Kott Jiří

  Zbrojíř: Moravec Radim

  Jednatel: Štancová Jaroslava

  hospodář: Štanc Vladimír

  Strojník: Souček Karel, Moravec Radim, Šťáhlavský Miroslav, Štanc Lumír

  Kulturní referent: Štanc Vladimír, Šťáhlavský Miroslav

  Vedoucí kolektivu mladých hasičů: Štan Lumír

  Člen výboru: Štancová M., Svoboda M., Sybol J.

  Revizní komise: Veselský M., Svoboda M., Šťáhlavský M.

    Program VH - dle předloženého návrhu

    Plán práce na rok 2012 - dle předloženého návrhu

            Občerstvení na VH zajistí Pilný Rudolf, Štanc Vladimír

ad 4) Příprava plesu SDH - 28.1.2012 od 20.00 hodin

           Roznášení pozvánek: 1) Kott, Veselský

                                                    2) Kučera, Pilný

                                                    3) Vorlíčková, Růžičková

                                                    4) Vorlíček, Svoboda

           Pozvánky, plakáty - zajistí J.Štancová

           Nákup tomboly za 1 500,-Kč - zajistí Štanc Vl.

           Pokladna: Kott J., Moravec R.

           Tombola: Štanc V., Šťáhlavský M.

           Příprava Sálu: Štanc V.

           Úklid sálu: 29.1. 14.00 hod. Kott J., Kučera T., Moravec R.

           Pořadatelé: Kott J., Moravec R. + ostatní přítomní členové výboru SDH

           Požární dozor: Kučera T., Šťáhlavský M.

ad 5) Kolektiv mladých hasičů pracuje dobře, vánoční schůzka se povedla, 14.1. II.kolo Ligy mládeže v Plchově

ad 6) Výročí - Kačala 60 let - balíček předá Štanc V., Veselský M.

          Světla na stromku zlikviduje Moravec R. a Kučera T.

________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 4.12.2011

Přítomni: Kott J., Vydra Z., Štancová M., Štanc L., Šťáhlavský M., Kučera T., Veselský M., Štanc V., Štancová J., Pilný R., Vorlíček Z.

Omluveni: Souček K., Moravec R.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Činnost SDH

3) Činnost MH

4) Diskuse

ad 1) Zateplení klubu - přeloženo na jaro

          Fošny na stoly - má doma Moravec R.

          Štěrk kolem vodárny - přeloženo na jaro

ad 2) Členské příspěvky na rok 2012

            Činní členové      150,- Kč/rok

            Přispívajíci             50,- Kč/rok

            Děti                        200,- Kč/rok

            Ples SDH - 28.1.2012 - vstupné 70,- Kč - podrobnosti na příští členské schůzi

            Výroční valná hromada - 14.1.2012 od 17.00 hodin v sále KD    Pozvánky pošle J.Štancová

                                                           občetstvení - klobásy - Štanc V.

                                                            pivo, káva - Pilný R.

            Posezení k uzavření roku - 17.12.2011 od 17.00 na sále KD

            Hraje: J. Hora - pozvánky zajistí J.Štancová

                                         guláš - Štancová J.

                                           občerstvení - Štanc V.

                                            Pivo - Pilný R.

ad 3) Poslední schůzka před vánocemi - 12.12. od 17.00 hodin v sále KD pro všechny děti - zástupci SDH přijdou v uniformách

ad  4) Předání PS - 12 - Souček převzal od Šťáhlavského

            Kandelábr na sušení hadic - Kaufman Kladno - cenu zjistí J.Štancová

            Na VVH ocenění pro: Kabát Jiří - Čestné uznání SDH za 30 let

            Zpráva o zásahu nebo dílčím zásahu - vyřizuje Jiří Hrdlička - HZS Kladno

            Provoz v kiosku o svátcích: 24.12., 31.12.2011 a 1.1.2012  ZAVŘENO

________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 6.11.2011

Přítomni: Vydra Z., Štancová J., Kučera T., Vorlíček Z., Moravec R., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M., Pilný R.

Omluveni: Souček K., Svoboda M., Štanc V., Veselský M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Činnost SDH

3) Činnost kolektivu mladých hasičů

4) Diskuse

ad 1) Koupit 2 duralové háky - zakoupeny, jsou uloženy v hasičárně.

          Technická kontrola Tatra - hotovo

          Zateplení klubu - přeloženo na jaro

          Fošny na stoly - má Moravec doma

          Ozdobení vánočního stromu - tento týden Moravec R.a Svoboda M.

          Zapojení elektřiny v kůlně - hotovo

          Štěrk kolem vodárny - přeloženo na jaro

ad 2) Činnost SDH

V žádosti o dotaci by bylo dobré požádat o kompresor, kalové čerpadlo, elektrocentrálu

Posvícenská zábava bude 12.listopadu od 20.00 hodin. Hrají Horové

Plakáty - J.Štancová

Pokladna: Kott J., Moravec R.

Prodej lístků: Štanc V., Šťávlavský M.

Šatna: Štancová M., Vorlíčková A.

Pořadatelé: všichni přítomní členové výboru SDH

Nákup tomboly: Štanc V. - 1000,-Kč

Úklid sálu: v neděli ve 13.00 hod - Kott J., Moravec R., Vydra Z.

Brigády:

nutno nařezat dříví a naštípat

regál do kůlny - Štanc, Moravec

ad 3) Děti se zúčastnily závodu požární všestrannosti - 4.místo

          Bludičky ve Zlonicích - 4. místo

          Školení vedoucích - Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M., ŠťáhlavskáO.

          Školení rozhodčích - Vorlíček Z.

          Schůzka vedoucích MH - 7.11. v hasičské zbrojnici

ad 4) 30.11. Kácha 70 let- přát mu půjde Z.Vorlíček a R. Pilný

          Provoz klubu přes zimu: Po - Pá    16.00 - 22.00 hodin

                                                        So - Ne    14.00 - 22.00 hodin

          26.11. bude klub zavřený!

___________________________________________________________________________________________________________

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 2.října 2011

Přítomni: Souček K., Štancová J., Štanc V., Sybol J., Svoboda M., Pilný R., Kučera T., Moravec R., Kott J., Veselský M., Štanc L.

Omluveni: Vydra Z., Štancová M.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Činnost SDH

3) Činnost kolektivu mladých hasičů

4) Diskuse

ad 1) Elektřina v kůlně - přetrvává, štěrk kolem vodárny - necháme na jaro, stříkačka - je objednaná, měla by dojít během měsíce října.

          Bidlo na háky - T.Kučera měl sehnat bidla na háky. Vzhledem k tomu, že se mu to opakovaně nepodařilo, navrhujeme nákup 2 ks bidel

          duralových. Zajistí L.Štanc.

ad 2) V sobotu 8.10. bude opět brigáda na řezání dřeva, je nutné zlikvidovat dřevo co je na pozemku, neboť po 15.10. budou řezat vrby a

           nebylo by kam dávat dřevo.

ad 3) 8.10. Závod požární všestrannosti v Brandýsku

           V září se děti zúčastnily Memoriálu Haška a Thóta ve Hřebči, obsadily 5. místo ze 13 družstev.

               Pro Dráčata vyjednala p.Štancová J. na 19.listopadu výlet do Prahy a návštěvu divadla Spejbla a Hurvínka.

ad 4) V listopadu je nutné jet s Tatrou na technickou prohlídku - nutno vyměnit kulový čep - zajistí K.Souček

          Nutno hlídat děti, aby nechodily k hromadám dřeva nedle překážek, jsou tam hřebíky, nebezpečí úrazu!

          Vstupné naposvícenskou zábavu bude i letos 60,-Kč, zprávu do Szehelčevského zpravpodaje zajistí J.Štancová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 11.září 2011

Přítomni: Štanc V. Moravec R., Vydra Z., Štanc L., Štancová J., Vorlíček Z., Veselský M., Kott J., Kučera T.

Omluveni: Souček K., Sybol J., Svoboda M., Štancová M., Šťáhlavský M.

Program

1) Kontrola minulého zápisu

2) Došlá pošta

3) Brigádnická činnost

4) Činnost SDH

5) Činnost kolektivu mladých hasičů

6) Diskuse

ad 1) Přetrvávající úkoly: štěrk k vodárně, elektřina v kůlně, 

ad 2) Přišla nabídka na možnost zakoupení malých PHP - není zájem

ad 3) Je potřeba pořezat dřevo na topení - zajistí Moravec R.

           Světýlka na vánoční strom - zajistí Moravec R., Svoboda M.

           Zateplení klubu - zajistí Moravec R.

           Nové fošny na opravy lavic na koupališti - zajistí Moravec R.

           Nabarvit plůtek u posezení - zajistí Moravec R.

ad 4) Výměna jističe v hasičárně - nutný živý plot je ČEZ - zajistí firma Jerman

          Stříkačka na kterou jsme dostali krajskou dotaci je objednaná

          Biogrant Veolie voda - živý plot je vysázený, vyúčtování provede J.Štancová a p.Pobříslo

          Plovoucí čerpadlo je v pořádku, na opravu se posílat nemusí!!!

ad 5) 17.září se děti zúčastní Memoriálu Haška a Thóta ve Hřebči

          Plamen bude v příštím roce ve dnech 1.-3.června opět ve Pcherách, zápisné 100,-Kč za účastníka

          Roční příspěvky pro soutěžící děti od příštího roku budou ve výši 200,-Kč, abychom pokryly náklady na závody.

          V příštím roce bude ve Stehelčevsi kolo Ligy mládeže v sobotu 31.března, pokud bude dobré počasí, jinak soutěž odpadne.

          Školení vedoucích a rozhodčích proběhne v listopadu - školení se zůčastní: Štanc L., Štancová M., Šťáhlavská O., rozhodčí: Vorlíček Z.

ad 6) 17.září vytoupí u klubu DUO KANISTR, zajistí Vorlíček Z., Moravec R., Plakáty Štancová J.

           14.října se biude konat zájezd na vepřové hody do Třebsína, odjezd v 16.00 hodin od hasičárny, návrat kolem půlnoci, cena 200,-Kč za

            osobu. V ceně cesta a muzika. Hraje J.Hora. Přihlášky do 30.září v klubu. Maximálně 30 osob.

            Je třeba zajistit bidla na háky - Kučera

             Výroční valná hromada se bude konat 14.ledna 2011 v sále kulturního domu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 3.7.2011

Přítomni: Kott j., Štanc L., Šťáhlavský M., Moravec R., Štanc V., Vorlíček Z., Štancová J.

Omluveni: Štancová M., Souček K., Pilný R.

Program:

1. Kontrola minulého zápisu

2. Došlá pošta

3. Práce SDH

4. Práce kolektivu mladých hasičů

5) Diskuse

ad 1) Přetrvávající úkoly: štěrk k vodárně, elektřina v kůlně, chybí lékařská zpráva Vydra Z., 

ad 2) Přišlo potvrzení letního pobytu dětí od Veleobce Baráčníků.

ad 3) Je nutné dodělat zpevněnou plochu u klubu - zábradlí a natření

ad 4) Naše děti se umístily na 1.místě na Plameni v Pcherách, kde byby ve 4 z 5 disciplín 1. a v požárním útoku 2. V Lize mládeže obsadily 1.

          a 3. místo v kategorii mladších žáků.

          V srpnu jedeme na letní pobyt do Černovic u Tábora. Hlavní vedoucí - Štanc Lumír, vedoucí -  Štancová M., Šťáhlavská O., Svoboda M., 

          zdravotník -  Štancová J., noční dozor - Vorlíček Z., Štanc V., hospodář - Štanc V., technický doprovod - Šťáhlavský M.

ad 5) Biogrant Veolia a.s. - byl nám přiznán Biogrant na 34 000,-Kč od Veolie a.s., o který zažádal pan Pavel Pobříslo. Bude použit na vysázení

          živého plotu mezi pozemkem u požární nádrže a Dřetovickým potokem.

          Do Avie by bylo potřeba dodat velký práškový PHP - zařídí J.Štancová

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 29.5.2011

Přítpmni: Kott J., Štancová J., Štanc V., Štanc L., Moravec R., Vydra Z., Šťáhlavský M., Vorlíček Z.

Omluveni: Štancová M., Veselský M., Svoboda M., Sybol J., Souček K.

Prpogram:

1. Kontrola minulého zápisu

2. Došlá pošta

3. Práce SDH

4. Práce kolektivu mladých hasičů

5. Diskuse

ad 1) Přetrvávající úkoly: štěrk k vodárně, elektřina v kůlně, chybí lékařská zpráva Vydra Z., Šťáhlavský, M., Šťáhlavský P.

ad 2) Přišla pozvánka na Plamen, který se letos koná ve Pcherách

ad 3) p.Pobříslo využití Bio - grantu, který vypisuje Veolia voda a.s., pokusíme se zažádat o grant na vybudování živého plotu oddělující

          pozemek u požární nádrže od potoka.

          Nutno dokončit budování zpevněné plochy před klubem do prázdnin

Závody dospělí: Hospozín - ženy 2. místo, muži 7.místo

                              Velvary - ženy 3.místo, muži 4. místo

                              Velvary - muži 2. místo

ad 4) Plamen Pchery příští víkend. Zajistí Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M., Šťáhlavská O., Štanc V., Štancová J.

ad 5) Pracovní doba v Kiosku červen 14.00 - 22.00 hodin

                                                        červenec a srpen 10.00 - 22.00 hodin

                                                        So a Ne - celé léto 10.00 - 22.00 hodin

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 1. května 2011

Přítomni: Kučera T., Pilný R., Vorlíček Z., Štancová J., Štanc V., Štanc L., Moravec R., Šťáhlavský M., Souček K., Sybol J.

Omluveni: Kott J., Vydra Z., Štancová M.

Program:

1. Kontrola minulého zápisu -2. Došlá pošta

3. Práce SDH

4. Práce kolektivu mladých hasičů

5. Diskuse

ad 1) Přetrvávající úkoly: štěrk k vodárně, elektřina v kůlně, chybí lékařská zpráva Moravec R., Vydra Z., Šťáhlavský M., Šťáhlavský P.

ad 2) Přišla pozvánka na Dědkiádu a na soutěž o pohár starosty města Velvar - pojedou chlapi

ad 3) 7.května se bude čistit koupaliště

           Kott J. zajistí ostatní materiál na zpevněnou plochu před klubem

           Petr Šťáhlavský - zásahový oblek - zapsat do jeho karty

           Zakoupené uniformy - Kučera T. - vycházková, Svoboda M. - pracovní

           Stáhnout od žen pracovní uniformy, zakoupena červená trika

ad 4) Děti se zúčastnily Ligy ve Lhotě: družstvo A - 2., družstvo B - 4., celkově v Lize družstvo A - 1., družstvo B - 3.

           3.5. v 17 hodin - schůzka vedoucích družstev mladých hasičů

ad 5) 1.kolo Požárních sportů v Hospozíně - ženy 2.místo, muži 7.místo

           nutno koupit nový stabilizátor na žebřík - zajistí M.Šťáhlavský

           nutno nahlásit vypuštění koupaliště - zajistí J.Štancová

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 3.dubna 2011

Přítomni: Vorlíček Z., Štanc V., Štancová J., Sybol J., Souček K., Pilný R., Štanc L., Štancová M., Kučera T., Veselský M., Šťáhlavský M., Kott J.

Omluveni: Svoboda M.

Program:

1. Kontrola minulého zápisu

2. Došlá pošta

3. Práce SDH

4. Práce kolektivu mladých hasičů

5. Financování akcí

6. Diskuse

ad 1) Přetrvávající úkoly: štěrk kolem vodárny, elektřina v kůlně, lékařské zpráva členů JPO V: - chybí Souček K., Pilný R., Kučera T.,

          Šťáhlavský, Vydra Z. 

ad 2) Pozvánky na jednotlivé soutěže budou zasílány e-mailem na adresu starosty a L.Štance

ad 3) M.Šťáhlavský zajede s Avií do Kvíce pro materiál na zpevněnou plochu před klubem. Zajistí společně s J.Kottem.

ad 4) 3.kolo Ligy mládeže se bude konat ve Lhotě 16.4., 8.5. pak závod jednotlivců ve Středoklukách.

ad 5) Ing. Kott bude průběžně kontrolovat čerpání z rozpočtu.

ad 6) P.Pilný vyřídil palety na pálení o čarodějnicích nutno dovézt. Společně s M.Šťáhlavským zařídí. Stavba hranice na čarodějnice - Štanc V., Sybol J., Moravec R.. Hlídání ohně: Moravec R., Vorlíček. Čarodějnici zajistí M.Štancová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 6.března 2011

Přítomni: Vorlíček Z., Vydra Z., Štanc L., Štancová M., Kučera T., Moravec R., Veselský M., Štanc V., Štancová J., Kott J., Šťáhlavský M.

Omluveni: Souček K., Svoboda M.

Program:

1. Kontrola minulého zápisu

2. Došlá pošta

3. Inventarizace výstroje

4. Práce SDH

5. Práce kolektivu mladých hasičů

6. JPO V.

7. Diskuse

ad 1) Přetrvávající úkoly: Štěrk kolem vodárny, elektřina v kůlně, revize plovoucího čerpadla

ad 2) Štanc Lumír a Štancová Miroslava pojedou na školení hlavních vedoucích dětských táborů, protože toto školení Štancová a kdyby bylo   

           potřeba, nemá ji kdo zastoupit.

ad 3) Vycházkových uniforem nových máme 6 pánských a 2 dámské

           Pracovních uniform máme 20

           Zásahových 6

           Nutno doupit vycházkovpou uniformu pro Kučeru T. a Součka K., aby měl celý výbor. Pracovní uniformu pro M.Svobodu.

           Kučera T. zajistí ve spolupráci s J.Štancovou osobní karty na výstroj a nechá podepsat jednotlivými členy SDH.

ad 4) J.Kott zajistí materiál na zpevněnou plochu před klubem, dlaždice dodá OÚ.

           Vrby prořezat - zajistí Moravec R., Vydra Z., Kučera T., Štanc V.

           Kolektiv mladých hasičů v rámci svých brigád zajistí vyhrabání pozemku u požární nádrže.

ad 5) Kolektiv mladých hasičů pracuje dle plánu, jednotlivá družstva plní přípravu dle individuálních plánů.

ad 6) Je nutné obnovit lékařské prohlídky členů zásahové jednotky. Předány tiskopisy, jednotliví členové odevzdají potvrzení do   

           1 měsíce  J.Štancové.

ad 7) 17.4. Sběr železného šrotu, sraz v 9.00 hodin, dopravu zajistí Z.Vorlíček

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 6.února 2011

Přítomni: Štancová J., Souček K., Moravec R., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavský M., Kott J., Kučera T., Svoboda M., Veselský M., Vorlíček  Z.,

                   Pilný R., Vydra Z.

Omluveni: Štanc V., Sybol J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Došlá pošta

3) Práce SDH

4) Práce kolektivu mladých hasičů

5) Diskuse

ad 1) přetrvávají úkoly: zapojení elektřiny v kůlně, revize plovoucího čerpadla, štěrk kolem vodárny

ad 2) Došlá pošta - přihlášky na školení hlavních vedoucích dětských táborů - březen 2011 - domeček Beroun - zúčastní se Štancová M.,

          Štanc L. - cena školení 2200,-Kč za jednoho účastníka.

ad 3) Ples SDH se vydařil, výtěžek 6 320,-Kč - pro činnost mladých hasičů

          dozor na plese školy - Svoboda M., Moravec R. - 12.2.2011

          dozor na plese KS - Moravec R., Svoboda M. - 5.3.2011

          dozor na dětském maškarním reji: Štanc L., Kučera T. - 19.2.2011

          v hasičárně je opět sešit na zápis zapůjčených věcí - pokud si členové SDH chtějí cokoliv vypůjčit, ohlásí to starostovi a vše zapíšou do

          sešitu. (je na stříňce u WC).

          P.starostka poděkovala všem, kteří se zúčastnili likvidace padlé lampy veřejného osvětlení v sobotu 5.února. Byli to Svoboda M., 

          Vorlíček Z., Štanc L., Šťáhlavský M., Veselský M. a Pobříslo P.

ad 4) v sobotu 12.2. se koná 2.kolo Ligy mládeže ve Vraném, přihlášena 2 družstva mladších žáků

          ve čtvrtek 10.2. schůzka vedoucích - zajištění letnéího soustředění

ad 5) Nabídka PS 12 od majitele z Otvovic za cca 10 000,-Kč. - Kučera T. získal nabídku na koupi PS 12, je třeba se tam sjet podívat, zda 

          je stav odpovídající a v případě dobrého stavu ji koupit. Výbor pověřuje p. ´ˇSťáhlavského a Štance L., aby prohlédli stříkačku a ve

         spolupráci s T.Kučerou případně koupili.

         Vorlíček Z. získal bednu na stříkačku z Brandýska, spolu s K.Součkem zajistí dovoz.

         Velitel SDH, Vydra Z. oznámil, že by rád skončil s funkcí velitele ze zdravotních důvodů. Do příští schůze výboru popřemýšlet o jeho

         nástupci.

         V nejbližší době zajistí p. Kott materiál na zpevněnou plochu před klubem a brighády na zbudování této plochy.

         Dle návrhu p.Dolejšího je třeba připravit stranu pozemku kolem potoka na vysázení pámelníku, aby byla zajištěna bezpečnost tohoto

         pozemku.  - organizaci zajistí starosta.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 2.ledna 2011

Přítomni: Vorlíček Z., Štanc V., Štancová J., Kučera T., Moravec R., Kott J., Pilný R., Štanc L., Štancová M.

Omluveni: Vydra Z., Veselský M., Svoboda M., Souček K., Sybol J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Zajištění výroční valné hromady

3) Zajištění plesu SDH

4) Činnost MH

5) Diskuze

ad 1) z minulého výboru přetrvávají tyto úkoly: zapojení elektřiny v kůlně - zodpovídá Vydra Z.

          zapsání IZS do TP Tatry 805

          revize plovoucího čerpadla

          štěrk kolem vodárny

ad 2) Zajištění valné hromady 

           Program

           Plán práce pro rok 2011

           Plán práce MH na rok 2011

           Zpráva o činnosti SDH za rok 2010

           Zpráva o činnosti MH za rok 2011

           Finanční zpráva

           Revizní zpráva

           Ohodnocení členů

           Počet brigádních hodin za rok 2010 - Štanc V.

           Vedení valné hromady - ing.Kott

           Občerstvení zajistí Štanc V., Pilný R.

ad 3) Zajištění plesu SDH

           Plakáty a pozvánky - Štancová J.

           Roznos pozvánek - 1.okruh - Štanc L., Šťáhlavský M.

                                                2.okruh - Pilný R., Kučera T.

                                                3. okruh - Vorlíčková A., Růžičková Z.

                                                4. okruh - Vorlíček Z., Svoboda M.

            Tombola: Šťáhlavský M., Štanc V.

            Pokladna: Kott J., Vorlíček Z.

            Nákup tomboly: Štanc V.

            Příprava sálu: sobota 10.00 hod. - Štanc V-, Moravec R., Kott J., Vorlíček Z.

            Úklid sálu: neděle 14.00 hod. - Štanc L., Štanc V., Kučera T.

ad 4) Mladí hasiči pracují v jednotlivých družstvech dle plánu. Poslední schůzka před vánocemi proběhla dobře, dětem se velmi líbila.

ad 5) Do zpravodaje dát informaci, že vánoční stromky a větve z prořezaných stromů je možné dávat k požární nádrži na čarodějnice.

 

       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.prosince 2010

Přítomni: Štanc V., Veselský M., Svoboda M., Kučera T., Pilný R., Šťáhlavský M., Štancová M., Štanc L., Vorlíček Z., Štancová J., Vydra Z.

Omluveni: Kott J., Moravec R., Sybol J.

Program:

1) Kontrola minulého zápisu

2) Došlá pošta

3) Činnost SDH

4) Ćinnost mladých hasičů

5) Výroční valná hromada

6) Diskuse

ad 1) Elektřina v kůlně - zatím nepropojena - zodpovídá Vydra Z.

          Technická kontrola Tatra 805 - hotovo

          Revize na plovoucím čerpadle - po novém roce, teď nepřijímají - zajištěno v Jesenici

          Posvícenská zábava - vydařena, výtěžek: 520,-Kč

          Sací koš pro děti k vánocům - již došel

          Na jaře štěrk kolem vodárny: přetrvává

ad 2) Nic nového nebylo doručeno

ad 3) Technika připravena na zimu, vše uklizeno.

ad 4) 21.prosince od 16.00 hodin poslední schůzka před vánocemi. Pro děti koupen sací koš odlehčený, každý dostane namalovaný hrneček

          se svým jménem a družstvem a kazetu s oplatkami. Program připraví M.a L.Štancovi. Čaj zajistí V.Štanc.

ad 5) Valná hromada bude 8.ledna 2011 od 17.00 hodin, občerstvení - párek, pivo, káva zajistí V.Štanc, R.Pilný

ad 6) 22.12. má 60 leté narozeniny Bohuslav Vlk, přát mu půjdou: Vydra Z. a Vorlíček Z.

          Výtěžek ze šrotu - 2 448,-Kč

          18.12.2010 bude závěrečné posezení, občerstvení zajistí Štanc V., guláš uvaří Šťáhlavská O., pozvánky zajistí Štancová J.

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 7.11.2010
 
Přítomni: Vydra Z., Vorlíček Z., Kučera T., Kott J., Štanc V., Štancová J., Štanc L.,Štancová M., Pilný R., Šťáhlavský M.
Omluveni: Svoboda M., Souček K., Moravec R., Sybol J.,
 
Program:
1) Kontrola minulého zápisu
2) Došlá pošta
3) Činnost SDH
4) Činnost kolektivu mladých hasičů
5) Posvícenská zábava
6) Diskuse
 
ad 1) - Sběr šrotu - nevyplatí se 2x ročně, zisk pouze cca 2 000,-Kč.
          - Prostranství před hasičským klubem - vzhledem k počasí odloženo na jaro 2011.
         -  Školení vedoucích mladých hasičů - 19.-20.11.2010 v Raučmídově mlýně - přihlášeni Šťáhlavská Olga, Štancová Jaroslava, 
             Svoboda Martin, Vorlíček Zdeněk.
           - Dosypání zeminy u vodárny - hotovo, zajistil T.Kučera a M.Svoboda
          - Příprava techniky na zimu - zazimované osmičky, ve dvanáctce třeba vyměnit ještě 1x olej
          - Technická prohlídka na T-805 - koncem listopadu - zajistí Souček K.
          - Elektřina v kůlně - připraveno, nutno propojit - zajistí Vydra Z.
          - Plovoucí čerpadlo - revize koncem listopadu - zajistí Štancová J.
ad 2) Přišla jen pozvánka na školení vedoucích MH a výsledková listina z 1.kola Ligy mládeže.
ad 3) Činnost SDH - dokončit úkoly se zazimováním techniky, inventarizací a pomoc při akcích OÚ. 4.prosince od 14 hodin dětská
           Mikulášská zábava. Hasičský dozor Kott J. a Štanc L., Mikuláš - Šťáhlavský M., Anděl - Štancová M., Čert - Štancová V.
ad 4) Konalo se 1.kolo Ligy mládeže u nás, vše proběhlo rychle a bez problémů, jen vedoucí ze Dřetovic neuposlechli dispozice a pobíhali s
          družstvem po jednotlivých disciplínách. Upozornili jsme je na to, a pokud by se jejich přístup opakoval, budou příště diskvalifikováni!
          Jiné problémy nebyly, vše proběhlo bez komplikací. Děkujeme všem, kdo nám se zajištěním této soutěže pomohli.
ad 5) Posvícenská zábava se koná v sobotu 13. listopadu od 20.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi
          Pokladna Kott Jiří, Vorlíček Zdeněk
          Tombola: Štanc V., Veselský M.?, Šťáhlavský M.
          Příprava a úklid sálu: pátek - Štanc V., Kott,?
                                                  neděle - Štanc L., Kott J.
          Šatna, plakáty: Štancová J., Štanc V.
ad 6) K vánocům koupíme dětem odlehčený sací koš - zajistí Štanc L.
          V příštím roce koupíme 17 triček v hodnotě cca 150,-Kč/ks pro soutěžící děti.
          Na jaře je nutné dát kolem vodárny štěrk a postříkat plevel
          Nákup uniforem pro rok 2011 - pracovní: Burgr, Svoboda, Šťáhlavský P.
                                                                    vycházková: Kučera, Souček, Svoboda
         Dodatečně uhradit nákup uniformy V.Štancovi, platil ji sám.
         Poslední setkání pracovníků SDH a pozvaných hostů bude v sobotu 18.prosince od 17.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 3.10.2010
 
Přítomni: Souček K., Kučera T., Štanc V., Štancová J., Sybol J., Vorlíček Z., Kott J., Štancová M., Štanc L., Šťáhlavský M.
Omluveni: Moravec R., Veselský M., Pilný R., Vydra Z.
 
Program:
1) Kontrola minulého zápisu
2) Došlá pošta
3) Činnost SDH
4) Činnost mladých hasičů
5) Diskuse
 
ad 1) Sběr železného šrotu proběhne v neděli 17.10.2010, sraz v 9.00 hod. u hasičárny. Traktor zajistí Z.Vorlíček
ad 2) Pozvánka na soutěž v požárním útoku dospělých do Hospozína - zůčastnilo se mužstvo mužů, kteří se umístili na 4.místě, pouze 2s za
          třetím družstvem.
ad 3) Úprava prostranství před klubem, položit novou dlažbu - zodpovídá ing. Kott
          Doházet hlínu do výkopu kolem vodárny - zajistí Kučera
          Příprava techniky na zimu a technická u  Tatry - zajistí Souček K.
          Oprava elektrorozvodu v kůlně - zajistí Vydra Z.
ad 4) Na memoriálu ve Hřebči se naše děti umístily na 2. a 10. místě ze 14 družstev.
          9.10. je branný závod v Plchově - doprava: Kott J., Štanc M., Šťáhlavský M., Pobříslo P., Dobešová D.
          23.10. další kolo ligy mládeže ve Stehelčevsi. Prezence 8.15 - 8.45 hodin. Start 9.00 hodin. Schůzka vedoucích, kde domluvíme  
          podrobnosti bude ve čtvrtek 7.října od 18.0é hodin v hasičárně.  Dokumentaci zajistí J.Štancová.
ad 5) Je třeba zajistit revizi na plovoucí čerpadlo - zajistí J.Štancová
           Vybavení Tatry doplnit - zodpovídá strojník a velitel
           Příspěvky členů na rok 2011 - od dětí zajistí jednotliví vedoucí.
           Je třeba domluvoit, kdo bude sledovat jubilea.
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.9.2010
 
Přítomni: Souček K., Vydra Z., Štanc L., Štancová M., Svoboda M., Sybol J., Štanc V., Štancová J., Šťáhlavský M., Vorlíček Z., Moravec R., Kučera T.
Omluveni: Kott J., Veselský M.
 
Program:
1) Kontrola usnesení
2) Došlá pošta
3) Činnost SDH
4) Činnost MH
5) Zhodnocení letního soustředění
6) Diskuse
 
ad 1) Požární nádrž byla ze zadní strany dooplocena, vše bylo splněno.
ad 2) Přišla pozvánka na soutěž v požárním útoku pro družstva SDH na 18.9.2010. Soutěže se zúčastní družstvo mužů, zodpovídá Štanc L.
ad 3) Sběr železného šrotu proběhne v neděli 17.10.2010. Traktor domluví Z.Vorlíček, zveřejnění ve zpravodaji a vyhlášení rozhlasem
          zajistí J.Štancová. Sraz v 9.00 u hasičárny.
          Je třeba se domluvit na zpevnění plochy před klubem u hasičské nádrže, zajistí Z.Vorlíček
ad 4) V pondělí 6.9.2010 od 16.00 proběhne focení pro vyhodnocení Minigrantu Veolie. 25.9. 2010 se koná J.Haška a M.Totha ve Hřebči.
         Účast zajistí M.Štancová a L.Štanc, zajistí přihlášky. Žádají o pomoc s dopravou dětí. Schůzky Dobráků - pondělí 16.0é - 17.00 hodin,
         Dráčat - úterý 16.00 - 17.00 hodin a Soptíků - čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin.
         Schůzka vedoucích MH vé čtvrtek od 18.00 hodin v hasičárně!!!
ad 5) Soustředění MH v Sosni u Jesenice na Rakovnicku proběhlo bez problémů, program byl připraven podrobně, takže nebylo
          žádných problémů. HV tábora vyslovila pouze svou nespokojenost nad postojem p.Vorlíčka, který v době poledního klidu
          automaticky nechával dozor nad dětmi na ostatních vedoucích, což je nekolegiální.
          Vzhledem k tomu, že zkoušky HV má pouze J.Štancová, navrhuje, aby si je ještě někdo dodělal, neboť v současné době není
          zastupitelnost. Zkoušky si udělají M. a L. Štancovi.
          Vzhledm k tomu, že v tomto roce vadil vedoucím nedostatečný úklid jídelny a přítomnost psa a kočky, kteří běžně pobývali v
           jídelně i kuchyni, chtěli bychom najít jiný objekt pro letní soustředění. Zveřejníme inzerát a členové výboru se budou poptávat ve
          svém okolí. Máme nabídku, ale je to daleko a finančně náročné!!!
          Pan Vorlíček, jako starosta sboru poděkoval všem vedoucím za jejich práci a čas věnovaný přípravám soustředění.
          Zkoušky vedoucích si v letošním roce musí obnovit J.Štancová. O.Šťáhlavská a M.Svoboda a Z.Vorlíček.
ad 6) Pokud si člen SDH půjčí některé vybavení, je povinen jej neprodleně vrátit!
          Provozní doba kiosku od září: PO - PÁ 15.00 - 22.00 hodin, SO a NE - 12.00 - 22.00 hodin. NUTNO DODRŽOVAT OTVÍRACÍ DOBU!!!!
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 4.7.2010
 
Přítomni: Kott J., Kučera T., Šťáhlavský M., Veselský M., Štancová J., Štanc V., Vorlíček Z., Štancová M., Štanc L., Vydra Z.
Omluveni:Svoboda M., Sybol J., Souček K., Moravec R., Pikný R.
 
Program:
1) Kontrola usnesení
2) Došlá pošta
3) Činnost SDH
4) Činnost MH
5) Letní soustředění MH
6) Diskuse
 
ad 1) Stále přetrvává oplocení zadní části pozemku u požární nádrže. Vzhledem k tomu, že setam naučily chodit děti, je to velmi
           nebezpečné, kdyby některé spadlo pod zplav. - zjednat nápravu co nejdříve - zajistí starosta.
ad 2) Přišla přihláška na turistický pochod do Přibyslavy pro MH. Je to dalekoko - nezúčastníme se.
ad 3) Oslavy 125.výročí SDH se vydařilo, ohlasy jsou kladné, hlavně se líbily děti. Poděkování patří všem, kteří odpracovali spousty hodin na   
           přípravách klubovny, hasičárny i prostoru u hasičské nádrže. Bohužel se těchto příprav neúčastnil starosta sboru, jehož by to měla
           být největší starost. Velitel předá pamětní listy členům, kteří nebyli na oslavách.
ad 4) Mladí hasiči měli svou poslední schůzku na které jim byla předána Hasičská vysvědčení a přestupní listy. Od září již 2 závodní
          družstva. Zástupce výboru SDH nepřišel.
ad 5) Odjezd 14. srpna od hasičárny, dopravu zajistí rodiče. Pojede celkem 28 dětí a 7 dospělých. Hlavní vedoucí - J.Štancová.
ad 6) - 24.června v 9.00 převzal p.Pobříslo jako zaměstnanec a p.Štancová J. jako zástupce SDH z rukou ředitele Nadačního fondu Veolia a
             generálního ředitele Veolia minigrant ve výši 41 200,-Kč na překážky pro mladé hasiče. Byla objednána kladina a překážka s oknem
             od firmy X-flame. Dodány by měly být do konce měsíce července.
           - je třeba dodělat úpravy kolem vodárny po propojení nového vedení vody do požární nádrže.
           - v době dovolené bude za p.Vorlíčka v kiosku u požární nádrže zastupovat p.Kučerová Alena a p.Štancová Vlaďka.
           - 28. srpna od 15.00 hod.bude opět Zpívání u vody - hrát budou: Buštěhradská dráha a Everest (Horové). - zajistí Štanc V.
           - p.Šťáhlavský navrhuje předělání podhledu v hasičárně, aby bylo dost místa pro Avii, současné řešení vyfrézovanými kolejemi bude
             zrušeno. Zajistí p.Šťáhlavský.
           - 18.9. pořádáme zájezd pro děti a rodiče do DinoParku v Plzni. Cena cestovného pro děti - členy SDH 100,-Kč
                                                                                                                                                          pro dospělé - členy SDH 150,-Kč
           Vstupné si hradí sami.  Přihlášky i se zaplacením u p. V. Štance nebo v kiosku na koupališti.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 29.5.2010
 
Přítomni: Štanc L., Štancová M., Sybol J., Svoboda M., Veselský M., Štanc V., Štancová J., Vorlíček Z., Kott J., Šťáhlavský M., Moravec R.,
Omluveni: Vydra Z., Souček K.
 
Program:
1) Kontrola usnesení
2) Došlá pošta
3) Činnost SDH
4) Činnost mladých hasičů
5) Oslavy 125.výročí založení SDH
6) Diskuse
 
ad 1) Přetrvává
          Oplocení zadní části pozemku u požární nádrže
          Oprava omítek v hasičárně
           Hotové
          Osvětlení garáže SDH
          Malování klubovny
          Položení kytice k hrobu V.Ptáčníka v Terezíně
ad 2) Přišla pozvánka na oslavy 115.výročí založení SDH Žilina
ad 3) Družstvo mužů se zúčastnilo závodů v hasičském sportu ve Velvarech, družstvo musely doplnit ženy. Ženy se nemohly zúčastnit pro
          nemocnost v družstvu. Od září budou obě družstva aktivně trénovat, aby se mohla účastnit dalšího ročníku soutěže.
ad 4) Družstvo Dobráků jede ve dnech 4.-6.6.2010 na hru Plamen do Vraného. Doprava zajištěna, stravování pro nadlimitní účastníky zajistí
          V.Štanc.
          24.6.proběhne poslední schůzka před prázdninami u požární nádrže pro všechna 3 družstva (vysvědčení, přestupní listy,      
          pečení špekáčků, soutěže). Vzhledem k tomu, že je to poslední schůzka, měl by se dostavit velitel či starosta v uniformě a dětem    
          poděkovat za celoroční práci.
ad 5) Oslavy 125.výročí založení SDH
          příprava sálu v pátek Štanc V., Svoboda M.
         Tombola - bude se prodávat do 22.00 hodin u samostatného stolu - Kott J., Štanc V.
         Úklid sálu - neděle 14.00 hodin
ad 6) Od 1.června změna provozní doby v kiosku - Po - Pá 14.00 - 22.00 hodin
                                                                                             So - Ne  10.00 - 22.00 hodin
           Pomoc s pořádáním oslav MDD - Štanc V. - občerstvení
           Zajištění soutěží - Štancová M., Štanc L., Šťáhlavský M., Svoboda L., Pobříslo P., Pobříslo J.
           Zajištění krámku - Štancová J., Šťáhlavská O.
           Do 31.5. zajistit propojení nového vedení k vodárně - zajistí Štanc V., Štancová J.
           Vybavit lékárnu na koupališti - zajistí Štancová J.
           Objednat nádrž na vodu pro požární sporty - domluvíme po oslavách dle finsancí.
           Poslední schůzka mladých hasičů 24.6. od 16.00 hodin na koupališti - rozloučení s dětmi zástupce výboru SDH.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 2. května 2010
 
Přítomni:Souček K., Vorlíček Z., Štanc L., Štancová M., Pilný R., Svoboda M., Kott J., Štanc V., Štancová J., Vydra Z., Šťáhlavský M., Sybol J., Kučera T.,
Omluveni: Moravec R., Veselský M.
 
Program:
1) Kontrola usnesení
2) Došlá pošta
3) Činnost SDH
4) Činnost mladých hasičů
5) Oslavy 125.výročí založení SDH Stehelčeves
6) Diskuse
 
ad 1) Na Dědkiádu do Velvar jsou přihlášeni muži a "dědci", kategorie žen není vypsána.
          Oplocení koupaliště - zatím neprovedeno - trvá
          Zalepení "Anduly" - zatím neprovedeno
          Oprava omítek v klubovně a vymalování. - Oprava omítek se provádí, nylovat budeme v sobotu 8.5.
ad 2) SDH Brandýsek nás požádal o zajištění hasičského dozoru při rekonstrukci bitvy v pátek 7.května od 17.00 hodin. Účast zajistí p.  
           Vorlíček.
           Přišla pozvánka na 2. kolo v hasičském sportu na sobotu 22.května do Velvar - přihlášku pro družstvo mužů i žen zajistí J.Štancová.
ad 3) Probíhají práce na pergole, chybí oplechování a položení IPY.
          Byla zajištěna brigáda na stavbu hranice na Čarodějnice i následný dozor
          Do Terezína pojedeme v neděli 16.května ( Vydra Z., Svoboda M., Vorlíček Z., Štancová J.) - všichni ve vycházkových uniformách.
          Přítok vody do požární nádrže - starý přívpod je rezavý, voda uniká, nový se po dohodě s obcí položí spolu s kanalizací.
ad 4) Kolektiv mladých hasičů se připravuje na Plamen, který proběhne 1.červnový víkend ve Vraném. Ubytování ve vlastních stanech,    
          strava zajištěna, nutno zajistit dozor a doprovod. Zajistí Štanc L. s kolektivem vedoucích.
          Schůzky probíhají po družstvech podle plánu, při zápisu se do Dráčat přihlásilo 5 dětí ve věku 4 roky.
ad 5) Pozvánky a pamětní listy jsou již v tisku - budou k dispozici do 10.května. Po neděli zašleme do tisku almanach - necháme vytisknout
          50 kusů. Jinak vše zajištěno, techniku zajistil Z.Vorlíček. Pozvánky rozeslat co nejdříve po doručení - zajistí J.Štancová
ad 6) V pátek 7.května proběhne od 17.00 hodin kladení kytic k pomníkům padlých - bylo by dobré, aby účastníci přišli v uniformách. Kytice
          položí mladí hasiči.
          Před výročím je nutné dodělat hasičárnu. Právě probíhá rekonstrukce elektrorozvodů, kapsy ve zdivu u strupu zakrýt sádrokartonem, 
          zajistí Štanc V.
          J.Štancové bylo doručeno několik věcných cen do tomboly na zábavu při oslavách SDH
          Příští výborová schůze bude v sobotu 29.května od 9.00 hod, protože 1.neděli v červnu je Plamen.
         Z. Vorlíček si za sebe zajistí náhradu do kiosku v době konání Plamene a v době své dovolené a letního soustředění v Sosni.
         
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 4.dubna 2010
 
Přítomni: Souček K., Moravec R., Šťáhlavská P., Sybol J., Svoboda M., Kott J., Štanc V., Štancová J., Veselský M., Štancová M., Štanc L., Vorlíček Z., Šťáhlavský M., Pilný R.
Omluveni: Kučera T., Vydra Z.
 
Program:
1) Kontorla usnesení
2) Pošta SDH
3) Činnost SDH
4) Činnost MH
5) Oslavy 125.výročí založení SDH Stehelčeves
6) Diskuse
 
ad 1) Chybí oplocení zadní části pozemku okolo požární nádrže. Zajistit toto oplocení měl za úkol p.Pilný. Pan Pilný oznámil, že na to nemá   
         čas, tento úkol převzali R.Moravec a M.Svoboda.
ad 2) Pošta SDH - přišla pozvánka na požární útok do Hospozína dne 24.dubna 2010. Pojede družstvo žen a mužů. Přihlášení zajistí
         Z.Vorlíček.
         Dále přišla pozvánka na dědkiádu, která se koná 15.5. ve Velvarech. Pojede družstvo žen, mužů a dědci. Přihlášení zajistí J.Štancová.
ad 3) - V minulém měsíci se povedla akce kácení stromu a ořezání vrby na koupališti. Dřevo bylo rozřezáno na topení v klubu, větve
         navršeny v části pozemku u nádrže, kde budou použity při pálení čarodějnic. Hranice se postaví až 29.4. Občerstvení na čarodějnice
         zajistí Z.Vorlíček. Bude zajištěn malý oheň na opékání vuřtů. Noční dozor zajistí Z.Vorlíček a M.Svoboda.
         - Je třeba koupit benzin - zajistí K.Souček
         - Ve středu 7.4. se začnou betonovat stojky na pergolu před klubem. 1m3 písku objedná J.Štancová v úterý, 10q cementu přiveze
         V.Moravec a M.Hýským, také v úterý. Ve středu brigáda: J.Sybol, V.Štanc, M.Svoboda, Z.Vydra, Z.Vorlíček
         - Čištění koupaliště proběhne v sobotu 8.května od 9.00 hodin.
         - Sběr železného šrotu proběhne v neděli 9.května od 9.00 hodin - traktor zajistí Z.Vorlíček.
         - od měsíce května se budou výborové schůze konat 1.neděli v měsíci od 9.00 hodin.
         - S kyticí va hrob V. Ptáčníka pojedeme v neděli 16.května - Vydra Z., Štancová J., Svoboda M., Vorlíček Z.
ad 4) - V sobotu 3.4.proběhlo poslední kolo Ligy mládeže u nás. Vše proběhlo bez problémů, bylo to dobře připraveno. Naše družstvo se
         umístilo na 1. místě. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili na zajištění této soutěže.
         - 1.víkend v červnu proběhne hra Plamen - zúčastní se družstvo mladších žáků.
         - Zálohy na letní soustředění je nutné zaplatit do konce dubna, neboť budeme platit zálohu na pobyt. Záloha je nevratná.
         - Zápis do družstva Dráčat proběhne v úterý 13.dubna - přijímat se budou děti, které do září dovrší 4 roky věku.
ad 5) - Jsou hotové přívěsky k tomuto výročí - předloženy
         - ve středu 7.dubna v 18.00 proběhne schůzka výboru pro přípravu oslav. J.Štancová členům rozešle návrh na almanach, aby tam mohl
         být prodiskutován.
ad 6) - Plato je hotové, ve středu bude dáno k požární nádrži.
         - Jubileum - Jiří Hanuš - 60 let - popřát mu půjde M.Svoboda a R.Moravec.
         - Uchází Andula (figurína na nácvik umělého dýchání) - spravit se jí pokusí R.Moravec.
         - Je třeba začít s pracemi na hasičárně a klubovně SDH, aby bylo vše připraveno do oslav.  Klubovnu  zajistí ženy, hasičárnu: elektro -
         Z.Vydra, ventilátor M.Šťáhlavský, opravu omítek a vybílení - R.Moravec, M.Svoboda.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 7.března 2010
 
Přítomni: Vorlíček Z., Souček K., Vydra Z., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavská P., Kučera T., Moravec R., Veselský M., Štanc V., Štancová J., Sybol J., Pilný R., Podracký J.
Omluveni: Svoboda M., Kott J.
 
Program:
1) Kontrola usnesení
2) Došlá pošta
3) Činnost SDH
4) Činnost MH
5) Oslavy 125.výročí založení SDH
6) Diskuse
 
ad 1) Stále přetrvává úkol - oplocení zadní části pozemku kolem požární nádrže - zodpovídá R.Pilný
         Dozory na plesech SK a školy proběhly bez problémů
         Poplatek za TV byl přihlášen a na 1/4 roku zaplacen
ad 2) Nabídku poslala skupina Dynamit - za 4 000,-Kč zajistí zábavu. Spojení si necháme, ale v současné době nic neplánujeme.
ad 3) Je třeba zajistit stavbu hranice na Čarodějnice - domluvíme na příštím výboru SDH, ale do té doby je nutné pořezat suchý strom za
          čekárnou, aby nedošlo k úrazu a ořezat vrbu, která má po zimě popraskané větve. J.Štancová zajistí plošinu a domluvíme se na
          brigádě na poražení stromu a seříznutí vrby.
        Bylo by dobré začít s brigádami na úpravě klubovny, malování atd., výročí se blíží a je třeba zajistit i jiné akce.
ad 4) Mladí hasiči se umístili ve 4.kole Ligy mládeže ve Vraném na 2. místě. Za odměnu pojedou do kina - z kasy jim přidáme 400,- Kč na
        zakoupení vstupenek. Další soutěž bude 28.3. ve Lhotě. Dopravu zajistí L.Štanc.
        3.4. bude poslední kolo Ligy mládeže u nás. Žádáme členy SDH o pomoc při zajištění závodů. Pozvánky rozešle J.Štancová, sraz v 7.30,
        prezence 8.30 - 8.45 hod., start 1. hlídky v 9.00 hodin.
         Dozor OP při této akci zajistí J.Štancová
ad 5) Zajistit vyznamenání členů dle schváleného návrhu - zajistí J.Štancová, Z.Vorlíček
        Zajistit nákup uniforem a domovenek, dětských triček - Zajistí L.Štanc a M.Štancová - objednají a K.Souček je potom vyzvedne.
        J.Štancová zajistila nabídku na vlaječky a odznaky ( vlajka 160,-Kč, odznak 80,-Kč kus) Vzhledem k tomu, že jsou tyto předměty drahé,
        bylo by lépe nechat udělat přívěsky na klíče. - Zajistí J.Štancová.
        Do příštího výboru J.Štancová dodělá návrh na almanach k výročí.
ad 6) Klíč od hasičárny si požární dozor vyzvedne v hasičském klubu vždy před akcí na sále KD.
        Poplatek za požární dozor - 200,-Kč za osobu a akci.
        Výročí bude mít pan Karel Černý, balíček zajistí V.Štanc, popřát mu půjdou J.Podracký a R.Pilný
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zápis z výborové schůze  SDH Stehelčeves dne 7.února 2010
 
Přítomni: Vydra Z., Souček K., Štanc L., Štancová M., Šťáhlavská P., Kučera T., Veselský M., Moravec R., Štanc V., Štancová J., Pilný R., Svoboda M., Sybol J., Vorlíček Z.
Omluveni: Kott J., Šťáhlavský M.
 
Program:
1) Kontrola usnesení
2) Došlá pošta
3) Návrh složení komise pro přípraviu oslav 125.výročí založení SDH Stehelčeves
4) Přestavba furgonu - informace
5) Činnost SDH
6) Činnost mladých hasičů
7) Dozor na plesech SK a školy
8) Zpráva o plese SDH
9) Diskuse
 
ad 1) Z minulého výboru měl p. Vorlíček a R.Moravec za úkol instalovat anténu a zapojit Tv v klubu - hotovo, nutno přihlásit poplatek za Tv -
        do příšího výboru zajistí starosta.
       Přetrvává úkol opločení zadní části koupaliště - zodpovídá R.Pilný
ad 2) Žádná aktuální pošta není
ad 3) Návrh na složení komise pro přípravu oslav 125.výročí založení SDH Stehelčeves
          Starosta       -       Vorlíček Z.
          Velitel             -       Vydra Z.
          Jednatel       -      Štancová J.
          Hospodář     -      Štanc V.
         Kult. referent-       Šťáhlavská P.
         S návrhem všichni souhlasí. Komise zahájí svou činnost 16.února 2010.
ad 4) Vzhledem k tomu, že M. Šťáhlavský není přítomen, informoval M.Štanc o stavu prací a J.Štancová o finančních nákladech, které byly
          zatím na tuto akci vynaloženy obcí.
          koupě auta                 32 000,- Kč
          ekolog.popl.                  5 000,- Kč
          popl. evid. vozu               800,- Kč
          cestovné                       3 086,- Kč
          ND(barvy, kabely....)  10 988,- Kč
__________________________________
          Celkem                         51 874,-Kč
ad 5) R.Moravec se účastnil kurzu na ovládání pil a křovinořezů. Kurz hradí obec, vzhledem k tomu, že je potřebný pro činnost JPO.
         R.Moravec do konce týdne dodá lékařskou zprávu pro člena JPO.
ad 6) M.Štancová konstatovala, že schůzky jednotlivých družstev probíhají dle plánu.
         Další soutěž je 27.2. ve Vraném - sraz v 7.30 hod, odjezd v 7.45 hodin.
        Auta zajistí M.Štanc ( Moravec, Štanc L., Šťáhlavský M., Svoboda)
        Přihlášku zajistí J.Štancová - 2 hlídky mladší družstvo.
ad 7) Dozor na plese SK - Moravec R., Štanc V.
         Dozor na plese školy - Štanc L., Moravec R., Šťáhlavský P.
ad 8) Ples SDH proběhl bez problémů, velká tombola, čistý zisk 5 222,-Kč.
ad 9) Z rady velitelů vyplynul datum Dědkiády ve Velvarech - 22.5.2010
        1. kolo Požárních sportů - Hospozín (Velvary) 17., nebo 24.4.2010
        2. kolo 8. nebo 29.5., zatím není známo kde.
         Do oslav nutno dokoupit košile - Pilný, Vorlíček
                                                      uniformy - Štancová M., Šťáhlavská P., Souček, Svoboda, Kučera,
          P. Pobříslo nabízí možnost žádosti na minigrand na využití pro mladé hasiče - pokusit se zažádat
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zápis z valné hromady konané dne 16.ledna 2010
 
Přítomni: viz prezenční listina
                za okresní sbor p. Zuska
 
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti SDH Stehelčeves za rok 2009
3) Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2009
4) Zpráva o hospodaření organizace
5) Zpráva revizní komise
6) Návrh plánu práce na rok 2010
7) Návrh plánu práce kolektivu mladých hasičů na rok 2010
8) Změny ve složení výboru
9) přestávka - občerstvení
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Závěr
 
ad 1) Valnou hromadu zahájil starosta SDH ing.Jiří Kott
         S navrženým programem všichni souhlasí
ad 2) Zprávu o činnosti SDH přednesl J.Kott - zdůraznil 125 let trvání našeho sboru a pozval všechny přítomné na oslavy. V letošním roce  
        začali v hasičském sportu soutěžit i ženy a muži.
ad 3) Zprávu o činnosti kolektivu mladých hasičů přednesl Z.Vorlíček. Připomněl, že máme 2 družstva přípravky a 1 družstvo mladších žáků.
        Jejich úspěchy jsou opravdu velmi dobré. I kolektiv vedoucích je v současné době dostačující.
ad 4) Pokladní zprávu přednesl V.Štanc
ad 5) Dle revizní zprávy p.Svobody hospodaří SDH bez chyb.
ad 6) Byl předložen plán práce, se kterým všichni souhlasí ( Plán práce na rok 2010 je ve složce dokumenty SDH)
ad 7) Z.Vorlíček nás seznámil s plánem práce mladých hasičů pro rok 2010 - všichni souhlasí
ad 8) Valná hromada schválila nový výbor a revizní komisi v navrženém složení:
                                                Velitel -                     Vydra Zdeněk
Zástupce velitele - Pilný Rudolf
Starosta -                 Vorlíček Zdeněk
Místostarosta -       Ing. Kott Jiří
Strojníci -                 Souček Karel
                                  Šťáhlavský Miroslav
                                   Štanc Lumír
                                   Moravec Radim
Jednatel -                Štancová Jaroslava
Pokladník -             Štanc Vladimír
Kulturní referent -  Šťáhlavská Petra
Zbrojíř -                     Kučera Tomáš
Vedoucí MH -           Štancová Mirka
Členové výboru -    Šťáhlavský Petr
                                   Sybol Jaroslav
 
Složení revizní komise
        Veselský Miroslav
        Podracký Josef
        Svoboda Martin
        Šťáhlavský Miroslav
Na okresní konferenci byl zvolen za náš SDH jako delegát Z.Vorlíček
 
ad 10) Představitel okresního sdružení, pan Zuska pozdravil naši valnou hronadu a popřál hodně zdaru do dalších let. Také přislíbil pomoc
          při financování oslav 125 výročí založení našeho SDH.
ad 11) Usnesení z valné hromady přednesla jednatelka sboru, J. Štancová
          USNESENÍ
           1. Valná hromada bere na vědomí:
                Zprávu o činnosti SDH za rok 2009
                Zprávu o činnosti kolektivu mladých hasičů
               Zprávu o hospodaření SDH za rok 2009
               Zprávu kontrolní komise
          2. Valná hromada schvaluje:
                Plán práce sboru na rok 2010
                Plán práce kolektivu mladých hasičů na rok 2010
              Složení výboru SDH
ad 12) Valnou hromadu ukončil nově zvolený starosta sboru p. Z.Vorlíček
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 3.ledna 2010
 
Přítomni: Vydra Z., Moravec R., Pilný R., Veselský M., Štanc V., Štancová J., Vorlíček Z., Kott J., Štanc L., Podracký J., Šťáhlavský M.
Omluveni: Šťáhlavská P., Sybol J., Kučera T., Souček K.
 
Program:
1) Ples SDH
2) Valná hromada SDH
3) Výročí 125 let založení SDH
4) Připomínky členů
5) Mladí hasiči
 
ad 1) Ples SDH bude 30.ledna 2010 od 20.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi
         Pozvánky a plakáty zajistí Štancová J., rozveze Štanc V.
        23. - 24- ledna se bude zvát na ples - 1.obvod - Štanc V., Kott J.
                                                                             2. obvod - Vorlíčková A., Růžičková Z.
                                                                              3. obvod - Pilný R., Kučera T.
                                                                              4. obvod - Vorlíček Z., Svoboda M.
        Tombola - nákup za 1000,-Kč - zajistí Štanc V.
        Kasa - Kott J., Vorlíček Z.
         Šatna - Štancová M. a Vorlíčková A.
        Tombola - prodej: Šťáhlavský M., Štanc L, Svoboda M.
        Vstupné - 60,-Kč
         Pořadatelé: Kott, Štanc V., Vorlíček Z.
        Příprava sálu: 30.1. v 10.00 hodin - Štanc V., Kott J., Veselský M.,
        Úklid sálu: 31.1. ve 14.00 hodin - Moravec R., Kott J., Veselský M.,
 
ad 2) Valná hromada SDH se koná 16.ledna 2010 od 17.00 v sále KD ve Stehelčevsi
        Pozvánka - do Zpravodaje - zajistí J.Štancová
        0bčerstvení - klobáda, káva, čaj, pivo - zajistí V.Štanc, Pilný R.
        Příprava sálu 16.1.2010 v 10.00 hodin - Štanc V., Vydra Z., Veselský M.
 
ad 3) Do březnového výboru připraví J.Štancová almanach pro oslavy
                                                                                         návrh pamětního listu
                                                                                        návrh na propagační materiál
          PROGRAM OSLAV:
         1) 9.00 na zahoukání sirény nástup před hasičárnou, proslov starosty, vzpomínka kronikáře, ocenění členů SDH - návrh připravit do  
              březnového výboru - zodpovídá Vorlíček Z., Štancová J.  
              následuje den otevřených dveří v hasičárně, klubu i klubovně
              13.00 útok děti - plán zajistí vedoucí družstev do března 2010
              14.00 útok dospělí, ženy
             15.00 historický útok
              20.00 hasičská zábava
občerstvení po celý den na koupališti - personál zajistí Vorlíček Z. - do březnového výboru
 
ad 4) Inventura proběhne 5.1. 2010
        Přihlášky nových členů - Jaroslav Horák
                                                        Martin Starec
                                                       Jana a Tomáš Lapáčkovi
        Soustředění mladých hasičů se bude konat opět v Sosni u Jesenice na Rakovnicku od 14. do 21.srpna 2010, cena pobytu je 1 400,-Kč
        Vorlíček Zdeněk - dovolená 31.7.- 14.8. - zajistí zástup v klubu.
        V klubu na koupališti připojit TV - sledování sportovních přenosů - zajistí Vorlíček Z. a Moravec R.
       Za rok 2009 bylo celkem odpracováno 5 390 brigádnických hodin
        brigády pro SDH -                            1 347 hodin
                      pro obec -                             172 hodin
                       práce s dětmi -                2 997 hodin
                      požární sport - dospělí -    275 hodin
                     na údržbě techniky -            459 hodin
                    Vedení kronik                         96 hodin
                     Internetové stránky -            44 hodin
 
ad 5) Mladí hasiči - další kolo Ligy mládeže - únor Vraný - dopravu zajistí Štanc Lumír
        19.prosince byla jedna hlídka na závodech ve Zlonicích. I přes to, že byl závod venku a bylo -17°C, umístila se na 4. místě.
 
     
ROK 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.prosince 2009
 
Přítomni: Moravec R., Svoboda, Štancová J., Veselský, Štanc V., Kučera, Vydra, Štanc L., Podracký, Šťáhlavská P., Šťáhlavský M.
Omluveni: Kott, Sybol
 
Program:
1) Úkoly od minulého výboru
2) Činnost mladých hasičů
3) Příprava valné hromady
4) Kulturní činnost prosinec
5) Oslavy 125 let založení SDH Stehelčeves
6) Připomínky členů
 
ad 1) Od minulého výboru byla zrekonstruována podlaha ve vodárně, není oplocení v zadní části koupaliště - přetrvává dále
ad 2) Poslední schůzka mladých hasičů v tomto roce bude v pondělí 14. prosince od 16.00 hodin pro všechna družstva. 19. prosince je ve  
        Zlonicích poslední soutěž v tomto roce "Vánoční světélka". Dopravu a dozor zajistí J.Štancová a Vorlíček.
ad 3) Valná hromada - na lednovém výboru bude projednán program valné hromady. Jako občerstvení budou klobásy, pivo, káva - zajistí
        Štanc V. a Pilný R.
ad 4) 26.prosince bude poslední posezení v tomto roce - členové výboru SDH arodiče dětí, kteří nám pomáhají s dopravou a sponzoři.
        Pozvánky zajistí J.Štancová. Občerstvení - guláš s chlebem, jednohubky a cukroví - zajistí Štanc V. a J. Štancová, pivo -  Pilný.
ad 5) Budeme pokračovat v původním návrhu, tj. oslavy v historickém hávu.
ad 6) Změna otvírací doby v kiosku: v zimě tj. do 1.dubna bude otevřeno v SO a NE 14.00 - 22.00 hodin.
          Štědrý den - ZAVŘENO
          Silvestr - ZAVŘENO
          ostatní svátky jako v sobotu
         
          - měli bycho se rozhodnout, jak to bude s pergolou před hasičským klubem: Návrh - koupit dřevo, přes zimu připravit a potom na jaře
          postavit. Nákup dřeva zajistí V.Štanc ve spolupráci s Bayerem, potom dají ohoblovat a Bayer do jara dřevo připraví, aby se pergola jen
           sestavila.
          Pro: 10                             Proti: 0                                   Zdržel se: 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zápis z mimořádné výborové schůze SDH Stehelčeves dne 8.listopadu 2009
Přítomni: Vorlíček, Svoboda, Štanc V., Štancová J., Veselský, Štanc L., Štancová M., Šťáhlavská P.. Pilný, Kott
Omluveni: Vydra, Moravec, Souček
 
Program:
1) Obsazení nového výboru SDH
2) Obsazení revizní komise
3) Brigádnická činnost leden - říjen 2009
 
ad 1) Vzhledem k tomu, že starosta SDH v letošním roce byl naposledy přítomen na výborové schůzi 6.června t.r. a na vykonávání práce
         starosty SDH nemá čas, je třeba najít nového starostu a výbor doplnit, stejně jako revizní komisi.
Návrh na složení nového výboru SDH:
 
Velitel -                     Vydra Zdeněk
Zástupce velitele - Pilný Rudolf
Starosta -                 Vorlíček Zdeněk
Místostarosta -       Ing. Kott Jiří
Strojníci -                 Souček Karel
                                 Šťáhlavský Miroslav
                                 Štanc Lumír
                                  Moravec Radim
Jednatel -                Štancová Jaroslava
Pokladník -             Štanc Vladimír
Kulturní referent -  Šťáhlavská Petra
Zbrojíř -                     Kučera Tomáš
Vedoucí MH -           Štancová Mirka
Členové výboru -    Šťáhlavský Petr
                                   Sybol Jaroslav
 
ad 2) Návrh na složení revizní komise
        Veselský Miroslav
        Podracký Josef
        Svoboda Martin
        Šťáhlavský Miroslav
 
ad 3) V letošním roce bylo v měsících leden - říjen odpracováno 3618 brigádnických hodin, z toho pro mladé hasiče 2 123 hodin a na údržbě techniky, klubu, klubovny a požární nádrže 1 495 hodin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 1.listopadu 2009
Přítomni: Vydra, Štancová J., Moravec, Štanc V., Vorlíček, Štanc L., Šťáhlavský M., Štancová M., Šťáhlavská P., Kučera, Sybol
Omluveni: Veselský, Souček, Svoboda, Pilný
 
Program:
1) Úkoly z minulého výboru
2) Došlá pošta
3) Činnost SDH
4) Posvícenská zábava
5) Diskuze
 
ad 1) Oplocení zadní strany koupaliště okolo potoka - zatím není hotovo, má to na starosti R.Pilný - termín do konce roku 2009.
          Koupě Avia Furgon - M. Šťáhlavský se zúčastnil jménem SDH zasedání zastupitelstva obce, kde přednesl náš problém s
          dopravou techniky na soutěže a zajištěním pobytu dětí při nepřízni počasí. Zastupitelstvo obce souhlasilo s uvolněním částky
          50 000,-Kč na nákup vozidla Avia Furgon, který bude v majetku obce, ale používat jej bude SDH Stehelčeves a pověřilo p.    
          Šťáhlavského jeho koupí. Auto bylo zakoupeno a výbor SDH pověřil péčí o toto vozidlo, jeho údržbou a provozem M.Šťáhlavského a
         P. Šťáhlavského.
         Úklid hasičárny - Kučera, Štanc L., Vydra
          Osvětlení hasičárny - je zajištěno jen 6 žárovkami a práce tam je problematická. M.Šťáhlavský zajistí do konce roku osazení 6
          zářivkových těles, aby se zkvalitnilo osvětlení. Připojí je Z.Vydra.
          Zazimování techniky - do 10.listopadu zajistí strojník a velitel.
         Podlaha ve vodárně - do konce roku zajistí Z.Vydra a J.Sybol
ad 2) V pondělí 2.listopadu proběhne v obci revize HZS Kladno, dokumentaci jednotky SDH připravila J.Štancová, hasičárnu na revizi
          připraví dnes odpoledne členové výboru a ještě jednou vše zkontrolují. Revizi hasících přístrojů zařídila J. Štancová a byla již
          provedena.
          Nutno nahlásit termín valné hromady, které mají být provedeny do 25.1.2010. - Termín valné hromady SDH Stehelčeves je 16.ledna
          2010 od 17. hodin v sále KD ve Stehelčevsi.
          Na obec přišla nabídka na zajištění hasičských oděvů. Je nutné zakoupit 20 triček pro přípravku - zajistí vedoucí mladých hasičů
          tak, aby je měli na oslavy 125 let SDH.
ad 3)  Vzhledem k tomu, že starosta hasičů ing. Kott byl na výborové schůzi SDH naposledy 6.června, je problém s organizací akcí,
         neboť vázne i komunikace s ním. Navrhujeme po dohodě s ním svolat mimořádnou výborovou schůzi a domluvit se, zda bude
          pracovat, nebo je nutné do výroční schůze navrhnout nového starostu, který na práci v SDH bude mít čas a bude ji chtít vykonávat.
ad 4) Posvícenská zábava se koná v sobotu 14.listopadu 2009 od 20.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi.
        Pokladna: Moravec R., Vorlíček Z.
         Tombola: Koupit za 500,- - 1000,-Kč, zajistí Štanc V., každý člen přinese cenu.
        Vstupné: 50,-Kč
        Plakáty: tisk - Štancová J., rozvoz Štanc V.
        Prodej lístků do tomboly: Štancová M., Štanc L., Šťáhlavská P., Šťáhlavský P.
        Šatna: Štancová M., Vorlíčková A.
        Pořadatel: Štanc V., Veselský, Šťáhlavský M.
ad 5) J.Štancová požádala SDH o zajištění osvětlení vánočního stromu a budovy OÚ - zajistí R.Moravec
        Do příští výborové schůze je potřeba sestavit seznam firem, které oslovíme se žádostí o sponzorování oslav 125.výročí založení
       SDH Stehelčeves.
        O členství v SDH Stehelčeves žádají: Jaroslav Horák a manželé Pavel a Bohumila Donovalovi - výbor s členstvím souhlasí
         Do konce listopadu nutno dovybrat členské příspěvky na rok 2010. Zajistí Z.Vorlíček a V.Štanc
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 4.října 2009
Přítomni:Vydra, Šťáhlavská P., Šťáhlavská O., Pilný, Veselský, Sybol, Štanc V., Štancová J.,Šťáhlavský M., Štancová M., Štanc L., Moravec, Vorlíček
Omluveni: Kučera, Svoboda, Kott, Souček
 
Program:
1) Úkoly z minulého výboru
2) Připomínky členů výboru
3) Oslavy 125.výročí založení SDH
 
ad 1) Vše bylo uděláno, chybí jen oplocení zadní části koupaliště - do příštího výboru zajisti p.Pilný
ad 2) - Vzhledem k tomu, že je nutné udržovat techniku tak, aby byla v případě potřeby vždy co nejdříve opravena, bude se o stříkačku 
         PS12 starat M.Šťáhlavský a L.Štanc, neboť ji nejvíce potřebují děti a není možné čekat, až strojník bude mít čas.
        - hasičské auto - stále prokluzuje spojka - do příště se pokusí novou sehnat p. Vydra, je potřeba opravit el.na vleku nebo zásuvku
        na autě, vlek stále nesvítí. - domluví velitel se strojníkem.
        - Šťáhlavský M. - vzhledem k nutnosti přepravovat techniku a zajistit úkryt dětem při nepřízni počasí, bylo by dobré zajistit jiné auto,
         p. Šťáhlavský půjde se svým návrhem na zastupitelstvo obce, zda by bylo možné uvolnit finance.
         - Na vozík pod PS 12 dát větší kolečka, aby byl mobilnější - zajistí M.Šťáhlavský, materiál mu bude proplacen
        - Plato pod stříkačku - udělá p.Bayer, zajistí V.Štanc
        - V hasičárně je velmi špatné osvětlení, bylo by dobré zajistit alespoň 4 zářivky. Zjistíme zda by bylo možné, projednáme příště.
        - p. Pobříslo zajistil podlahovinu na podlahu ve vodárně, nutno udělat - do příštího výboru zajistí p.Vydra a Sybol
        - vzhledem k tomu, že SDH Brandýsek odstěhuje překážky, je nutné vyrobit vlastní - zajistí přes zimu p. Štanc L. a Šťáhlavský M. -
         materiál bude proplacen.
        Dospělí, kteří budou zajišťovat dopravu a dozor na závodech dostanou 50,-Kč na občerstvení. Pokud závody neskončí dle
         předpokladu, lze dětem koupit svačinu a pití.
        - vzhledem k tomu, že vedoucí MH nemají klíče od hasičárny, přidělat klíče pro M.Štance - zajistí J.Štancová
         - ve čtvrtek bude rada velitelů, p.Vorlíček zajistí průkazy pro členy MH, kteří je ještě nemají.
        - do konce měsíce října je třeba vybrat příspěvky na rok 2010
        - V neděli 25.10. proběhne sběr železného šrotu - svoz vyřídí p.Pilný
ad 3) Oslavy 125.výročí založení SDH Stehelčeves
        - do příště budou k dispozici návrhy na odznaky a vlajky - zajistí J.Štancová
        - zajistit prodejce cukrovinek, vaty atd... - zajistí J.Štancová
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 6.září 2009
Přítomni: Štanc L., Podracký, Vorlíček, Pilný, Veselský, Štanc V., Kučera, Štancová J., Šťáhlavská
Omluveni: Kott, Svoboda, Sybol
 
Program:
1) Plnění úkolů od minulého výboru
2) Činnost mladých hasičů - hodnocení Sosně, soutěže září - říjen
3) Brigádní činnost
4) Příprava družstev dospělých
5) Kulturní činnost
6) Připomínky členů
7) Stanovení skupiny pro přípravu oslav 125.výročí založení SDH Stehelčeves
 
ad 1) Úkoly byly splněny viz dále
ad 2) Letní soustředění v Sosni u Jesenice na Rakovnicku proběhlo bez problémů, byl dobře připraven program, oproti loňsku vařili
        daleko lépe. Vše proběhlo bez kázeňských problémů a bez úrazu. Dík patří všem dospělým, kteří se účastnili i rodičům, kteří
        zajišťovali dopravu.
        28.října Memoriál Miroslava Thota a Jaroslava Haška ve Hřebři. Zúčastní se dvě mladší družstva. Bylo by dobré jet s požárním 
        autem.
        Dopravu zajistí Vorlíček, přihlášky pošle Štancová J.
        3.října branný závod ve Lhotě - doprava Vorlíček, přihláška Štancová J. - dvě družstva
ad 3) Je třeba vybílit hasičský klub, uklidit klubovnu, natřít plot u vodárny, koupit kamna do klubu a zajistit dřevo, opravit čekárnu, aby se
          tam dalo složit dřevo. - průběžně se budeme domlouvat a zajistíme jednotlivé úkoly.
ad 4) Družstva mají i nadále chuť zúčastňovat se závodů, proto zajistí Štanc L. setkání družstva mužů, Štancová J. družstva žen a Pilný s
         Vydrou zajistí přípravu na dědkiádu. Vorlíček zjistí kdy budou závody dospělých.
ad 5) 12.září bude zábava pro seniory. K pokladně Štanc V., Šťáhlavská P., zajistí i tombolu. Sál připraví pracovníci OÚ.
         Výročí - 70 let Bayer Josef - pohár předá Štanc V.
                        60 let Basel Vladislav - pohár předá Štanc V. a Veselský
ad 6) Nemá cenu psát plakáty na brigády, je nutné se domluvit osobně.
         SDH Brandýsek pořádá oslavy 120.výročí svého založení. Na oslavy delegace, pokud možno s technikou. Zajistí Vorlíček.
ad 7) Oslavy 125.výročí založení SDH Stehelčeves
          červen 2010
          Štancová J. připraví do března 2010 návrh na almanach SDH
                                                v co nejbližším termínu nechá udělat návrh na odznaky a vlajky
                                                do příštího výboru dopracuje návrh na plán oslav
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 6.června 2009
Přítomni: Kott, Vorlíček, Štanc V., Štancová J., Vydra, Veselský, Kučera, Štanc L., Moravec
Omluveni: Pilný, Podracký, Svoboda, Hrach, Sybol
 
Program:
1) Úkoly z minulého výboru
2) Činnost mladých hasičů + Soseň
3) Činnost družstva dospělých
4) Kulturní akce SDH červen-srpen
5) Brigádní činnost SDH červen-srpen
6) Účast SDH na dětském dni v obci
7) Připomínky členů výboru
 
ad 1) Podlaha do vodárny - trvá do červencového výboru, J.Štancová zjistí možnosti nákupu materiálu.
        Dovybavení auta - trvá - odpovídá velitel a strojníci
        Stříkačky od Šichtance - sehnali jsme zapalování, proto bereme obě
        Vybavení lékárniček - do příští schůze zajistí J.Štancová
ad 2) Zimní liga Žilina - naše děti obsadily 4. místo
        Plamen Hřebeč - naše družstvo obsadilo 4.místo ve hře Plamen a celkově v Zimní lize se umístilo na 4. místě.
        Plamen proběhl bez problémů, děti hodné, velkým kladem pro nás byl velký přístřešek, bylo deštivo, tak se děti mohly schovat.  
        Poděkování patří všem, kdo nám pomohli zajistit dopravu a dozor po celé tři dny.
        13.červne jedeme s dětmi na výlet do skanzenu dolu Mayrau. - vše zajištěno
        Od 8.do 15.srpna proběhne již tradičně Letní soustředění mladých hasičů v Sosni u Jesenice u Rakovníka, J.Štancová proto
        absolvuje ve dnech 19.-21.června školení hlavních vedoucích dětských táborů ve Zbirohu, v dalším termínu toto školení absolvuje
        ještě M. Štancová, aby byla zajištěna zastupitelnost. Soustředění je jinak již připraveno, zbývá ještě asi 5 dětí, které neuhradily
        účastnický poplatek, nejpozději 15.6. nutno uhradit, abychom mohli potvrdit potřebný počet míst na ubytování.
ad 3) Činnost družstev dospělých - i nadále budou trénovat družstva žen, mužů a "dědků", činnost družstev si budou koordinovat
          vedoucí družstev: ženy - J.Štancová, Muži - L.Štanc a "dědci"- R.Pilný. Po létech se povedlo sestavit soutěžní družstva a bylo by
          dobré, aby se družstvo mužů a žen účastnilo všech závodů a družstvo "dědků" dědkiády. Akce při oslavách 145.výročí založení
         SDH Velvary byla velmi zajímavá, zůčastnilo se jí 25 členů SDH a všechna 3 družstva se zúčastnila soutěže v požárním útoku.
ad 4) 13.června od 15.00 hodin se bude konat další ročník "Zpívání u vody" . Hrát bude Patex, Buštěhradská dráha a Kudrnáči. Ráno je
          třeba postavit přístřešek (zajistí: Štanc V., Moravec, Vorlíček, Kučera?, Veselský)
        Občerstvení zajistí Z. Vorlíček, V.Štanc a V.Štancová
         Plakáty již rozvěšeny, ještě bude vyhlášeno rozhlasem - zajistí J.Štancová
ad 5) Do 13.6. je nutné posekat koupaliště - zajistí Z.Vydra. Přes prázdniny je třeba nabyrvit plot u vodárny - zajistí družstvo žen, vrata u
        hasičské zbrojnice - zajistí L.Štanc, v září je nutné vybílit klub u požární nádrže - bude projednáno v září.
ad 6) SDH Stehelčeves zajistí občerstvení na dětském dnu (Vorlíček, Vorlíčková, Štanc V., Štancová V.), sponzorsky zajistí nápoje pro
          děti i rozhodčí jednotlivých disciplín. Ostatní členové zajistí dopravu potřebných věcí (Šťáhlavský M., Štanc L., Šťáhlavský P.) a
          povedou jednotlivé soutěže ( Kott, Štancová J., Šťáhlavská O., Štancová M., Pobříslo P, Pobříslo J.) spolu s ostatními dobrovolníky
          z řad občanů.
ad 7) Růžena Šmídová bude 3.7. slavit 50.narozeniny. Věcný dar v hodnotě 500,-Kč zakoupí a jí předá J.Štancová a V.Štanc.
         Od 1.7. do 31.8. se budou vrata koupaliště otevírat v 9.00 hod a kiosek bude v provozu od 10.00 do 22.00 hodin.
        V červenci proběhne inventura klubu.
        Odpovědnost za pořádek u koupaliště - Z.Vorlíček a všichni členové SDH.
        Do Stehelčevského zpravodaje - podmínky vstupu na koupaliště - zajistí J.Štancová
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 2.května 2009
Přítomni: Vydra, Štanc L., Podracký, Moravec, Pilný, Veselský, Štanc V., Kott, Štancová J., Vorlíček, Zeman
Omluveni:Hrach, Svoboda, Sybol
 
Program:
1) Došlá pošta
2) Plnění úkolů od minulého výboru
3) Činnost mladých hasičů
4) Činnost družstva žen a cvičení družstva mužů
5) Čištění a oprava požární nádrže
6) SDH - pomoc při zajištění dětského dne
7) Dozor na zábavě seniorů
8) Další brigádnická činnost
9) Připomínky členů výboru
 
ad 1) Pozvánka na okresní kolo soutěže v hasičském sportu - nepojedeme, není funkční družstvo
        Možnost žádat o dotaci na zajištění tábora pro děti - zatím nelze, nemáme vyškoleného hlavního vedoucího - školení bude v červnu,
        zúčastní se J.Štancová a Z.Vorlíček
ad 2) Oděvy pro zásahovou jednotku J.Štancová přivezla, T.Kučera si je zapíše a vydá Vydrovi, Součkovi, Svobodovi, Veselskému a  
        Kučerovi.
         Pilný - zorganizuje požární útok na dědkiádu - 23.5. Velvary
        Sběr železného šrotu - výnos 5 210,-Kč
        Zástup za Z.Vorlíčka v době dovolené od 25.7 do 15.8. - Radim Moravec
ad 3) 5.kolo Zimní hasičské ligy ve Stehelčevsi proběhlo bez problémů, dalšího kola 17.5. v Žilině se opět zúčastní družstvo mladších 
        žáků. Plamen 2009 se koná ve dnech 29.-31.května ve Hřebči. Děti nebudou spát na místě, budou dojíždět. Dopravu zajistí vedoucí
        mladých hasičů.
        13.6. Výlet s dětmi do skanzenu dolu Mayrau - spojení zjistí Štanc L.
ad 4) Družstvo žen bude i nadále trénovat L.Štanc, družstvo mužů Pilný R.
ad 5) Čištění a oprava hasičské nádrže - 3.5. dočištění, pak v týdnu oprava - dohodnou se vždy alespoň dva a v neděli vypláchnou ženy
        spolu s muži a začneme napouštět, aby bylo možné cvičit.
ad 6) Výbor pro děti a mládež připraví program, ale vzhledem k volbám bude potřebovat pomoc při zajištění soutěží, vše dořešíme na
          výboru  v červnu
ad 7) Zábava seniorů, pokladna a dozor Štanc V. a Veselský, vše zařízeno.
ad 8) Sybol - zajistí postříkání břehu Randapem
          Vybílení klubu - domluví se v červnu
          Natření plotu vodárny zajistí ženy až se ustálí počasí
ad 9) 13.6. Zpívání u vody, budou hrát Kudrnáči, Buštěhradská dráha a Patex - zajistí Štanc V.
          Občerstvení zajistí Štanc V., Pilný R., Štancová V. - klobásy, párky v rohlíku atd...
          Nebrat hadice z auta, tam jen pro výjezd, dvanáctka je vybavená na závody, dětské hadice v regálu v hasičárně
          Dvě osmičky od Šichtance vzít jen za předpokladu, že jedna bude v chodu - dodá zapalování - vyřídí Vydra.
          Všechno, co se týká SDH půjde přes ing. Kotta, vše zajistí...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 5.dubna 2009
 
Přítomni: ing.Kott, Souček, Sybol, Štanc V.,Štancová J., Vorlíček, Pilný, Vydra, Štanc L., Moravec, Zeman, Kučera, Šťáhlavská P.
Omluveni: Svoboda, Veselský, Hrach
 
Program:
1) Úkoly od minulého výboru
2) Soutěž mladých hasičů Stehelčeves
3) Brigády: sběr šrotu, čištění nádrže, hasičárna, vodárna,
4) Čarodějnice
5) Připomínky členů výboru
 
ad 1) P.Vydra zjisti podmínky prohlídky letiště - drahé a pouze prohlídka autobusem
          Do příštího výboru  zjistí Štanc L. spojení do skanzenu dolu MAYRAU - návštěva v květnu či červnu!
ad2) 25.května 5. kolo Zimní hasičské ligy ve Stehelčevsi, zajištění: kiosek - Štanc V., Vorlíčková, Pilný
        Zajištění soutěží: Šťáhlavský M., Šťáhlavská O., Štanc L., Štancová M., Zeman J., Zeman M., Moravec R., Moravcová B., Kučera,  
        Kott, Vydra
        Doprovod přípravka: M.Hafenrichterová - starší přípravka
                                               P.Šťáhlavská - mladší přípravka
Členové výboru souhlasí s uvolněním peněz na medaile pro 3 družstva starších žáků, 3 družstva mladších žáků a přípravku. Ostatní družstva dostanou diplomy.
ad3) Sběr železného šrotu - neděle 19.dubna - zveřejneno ve Zpravodaji, v týdnu před konáním ještě vyhlásit (Štancová J.)
        Účast: Vydra, Souček, Štanc L., Moravec, Pilný, Zeman, Sybol, Štanc V., Kott
ad4) Čarodějnice - stavba hranice 29.4. od 17.00 hodin (Kott, Zeman J, Zeman M., Moravec, Vorlíček, Vydra?)
                                 zajištění občerstvení: Štanc V., Pilný R.
                                 hlídání ohně: Vorlíček, Zeman J., Sybol, Souček
Čištění požární nádrže 1.května od 9.00 hodin
Vrata hasičárna - nastříkání - Štanc L. (do 30.6.)
Plot kolem vodárny - nabarvení - Štancová J., Šťáhlavská P. (do 30.6.)
Oprava hasičské nádrže - požádat obec o finanční pomoc
 
ad5) Jako rozhodčí zastoupí SDH Stehelčeves při 1. kole požárních sportů v Klobukách dne 26.4. Vorlíček a Zeman J., stejně tak ve druhém kole ve Stechově 16.5.09
        Školení vedoucích mladých hasičů na podzim - Raučmídův mlýn - 13.-15.listopadu
        Plamen 29.-31.5. - Hřebeč (budeme dojíždět, 31.5. nutno dopravit stříkačku)
J.Štancová upozornila na to, že ve dnech 3.-4.4. se měl velitel a zástupce velitele zúčastnit školení odborné způsobilosti pro JPO V v Roztokách u Prahy.  Téma - Ochrana obyvatelstva a civilní obrana. I když oba přislíbili účast, pan Vydra jako velitel se neúčastnil a osobně se neomluvil. Vzhledem k tomu, že je v zájmu obce, aby měla vyškolené hasiče, starostka vytkla tento přístup velitele k práci a poděkovala J.Zemanovi, že velitele zastoupil a p.Pilnému za účast na tomto náročném školení.
Členové výboru schválili nákup zářivek pod pergolu před klubem a nákup krbových kamen do klubu.
V květnu je třeba provést vybílení klubu u požární nádrže.
Provoz klubu od 1.6. do 30.9. - je třeba zajistit zástup za p.Vorlíčka (dovolená, letní soustředění), nabídl se R.Moravec. Závazně sdělí na příštím výboru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.03.2009 -
Zápis z výborové schůze SDH Stehelčeves dne 1.března 2009
 
Přítomni: ing. Kott, Štanc V., Pilný, Vydra, Svoboda, Štanc L., Hrach, Souček, Vorlíček, Štancová, Moravec, Veselský,
Omluveni: Sybol, Podracký
 
 Program:
1) Plnění úkolů od minulého výboru
2) Činnost mladých hasičů - stav přípravy okresního kola zimní hasičské ligy ve Stehelčevsi 
3) Úkoly podle plánu práce - březen, duben
4) Připomínky členů výboru
 
ad 1) Výlet pro kolektiv mladých hasičů lodí - info na www.marinavltava.cz
         Výlet na letiště - MDD?
       Podrobnosti budou projednány na dubnovém výboru
       Požární dozory na plese SK i školy byly zajištěny, účast zástupců sboru na bále SDH Dřetovice byla zajištěna.
 ad2)19.2. se sešli vedoucí mladých hasičů spolu s velitelem, starostou a pokladníkem SDH a byly navrženy disciplíny na kolo Zimní
        hasičské ligy konané ve Stehelčevsi a zajištění soutěže. Do příští schůzky vedoucí zpracují dokumentaci a na dubnovém výboru bude  
      projednáno zajištění jednotlivých disciplín.
      9.3. proběhne schůzka s rodiči mladých hasičů - zajištění a účast na letním soustředění mladých hasičů SOSEŇ 2009
      28.března - Zimní hasičská liga Lhota - dopravu zajistí p. Vorlíček
ad 3) 19.dubna - sběr železného šrotu - sraz v 9.00 před hasičárnou. Dopravu šrotu zajistí p. Vorlíček
        Výsadba dřevin na koupališti - průběžně dle počasí
        21.3. Zábava pro seniory - kasa, tombola - zajistí Štanc V., Kott
      Zajištění čarodějnic bude dohodnuto na dubnovém výboru
ad 4) P.Štancová informovala, že byla podepsána smlouva s okresem na 5 uniforem pro JPO. Dále informovala o připravovaném školení
        velitelů a zástupců v měsíci dubnu. P.Štancová sdělila, že je možnost získání malého grantu na vybavení pro požární úrok kolektivu
        mladých hasičů. Pokusíme se jej získat.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
12.02.2009 -
Výborová schůze SDH Stehelčeves 8.2.2009
 
Přítomni: Kučera, Veselský, Štanc V., Vorlíček, Štancová J., Pilný, Štanc L., ing.Kott, Podracký
Omluveni: Hrach, Souček, Svoboda
 
PROGRAM:
1) Plnění úkolů z minulého výboru
2) Dozor na plese sportovců a školy
3) Zajištění požárního dozoru na maškarním reji dětí
4) Činnost mladých hasičů - únor 09, příprava soutěže duben
5) Připomínky členů výboru
 
ad1) Poměrně malá účast na valné hromadě, příští rok opět bude před plesem a při zvaní na ples rozneseme i pozvánky členům SDH na
        valnou hromadu.
         Výtěžek z plesu  5915,-Kč doplnil sponzorsky  V.Štanc na 6000,-Kč. Celá částka byla věnována na činnost kolektivu mladých hasičů.
ad2) Požární dozor na sportovním plese - Štanc V. a Kott do 23 hodin, pak převezmou Vorlíček a Zeman J.
        Požární dozor na plese školy zajistí Štanc L. a Štancová M.
ad3) Požární dozor na dětském maškarním reji zajistí ing.Kott, V.Štanc
        Vizitky pro požární dozor zajistí J.Štancová
ad4) V únoru soutěž pro mladé hasiče není, další kolo až v březnu, dopravu zajistí Vorlíček
ad5) Možnost zajistit pro mladé hasiče výlet lodí po Vltavě - do příštího výboru zjistí podrobnosti T.Kučera
         Možnost zajistit pro mladé hasiče výlet na letiště - podrobnosti zjistí M.Veselský
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valná hromada SDH Stehelčeves 31.1.2009
 
Přítomni: viz prezenční listina
 
PROGRAM:
1) Zahájení - ing Kott
2) Zpráva o činnosti sboru za rok 2008 - ing. Kott
3) Zpráva o činnosti mladých hasičů - Z.Vorlíček
4) Zpráva o hospodaření SDH - Štanc V.
5) Zpráva revizní komise - Podracký J.
6) Návrh plánu činnosti SDH na rok 2009 - ing. Kott
7) Návrh plánu činnosti kolektivu mladých hasičů pro rok 2009 - Štancová J.
8) Změny ve složení výboru SDH - kooptace - ing. Kott
9) Ocenění členů SDH - ing. Kott
10) Diskuze
11) Usnesení - Štancová J.
 
ad 2) ing. Kott shrnul práci členů SDH v minulém roce, ocenil snahu některých členů o udržení a vývoj našeho sboru i v době, kdy mnohé  
         sbory zanikají. V našem sboru bylo za minulý rok odpracováno celkem 1114 brigádnických hodin a to jak na úpravě hasičské nádrže,  
        klubu a klubovny mládeže, tak i na údržbě techniky a aktivitami s kolektivem mladých hasičů. Snažili jsme se splnit plán práce, což se 
        nám podařilo, jen nabarvení plotu a úpravu kolem vodárny nám zbývá dokončit v tomto roce. Jako jednomu z mála sborů se nám daří 
        práce s dětmi a členská základna kolektivu mladých hasičů se stále rozrůstá. Také údržba naší techniky je na dobré úrovni a i když 
        máme T -805 z roku 1955, je stále v provozuschopném stavu. I účast na výborových schůzích se v minulém roce zlepšila a udělali jsme
        kus práce. Tak jako jinde, tak i u nás jsou členové, kteří své povinnosti neplní na 100%, ale jako sbor se s tím vždy popereme. Proto
        doufáme, že v příštím roce důstojně oslavíme 125. výročí založení našeho sboru.
ad 3) Z.Vorlíček zhodnotil práci kolektivu mladých hasičů za uplynulý rok, kdy se naše členská základna výrazně rozrostla a museli jsme děti
        rozdělit do 3 oddílů, abychom práci s nimi zvládali. Zhruba polovina našich dětí se účastní Zimní hasičské ligy a hry Plamen. Děti z
        přípravky na tyto soutěže připravujeme, aby postupně mohly soutěžit v okresní soutěži i ony. Jako jediní na okrese bereme děti do
        přípravky již od tří let, ale zatím jsme měli šťastnou ruku a práce se všemi dětmi se nám daří. Také noví vedoucí se rychle zapojili a tak
        zvládáme bez problémů tři schůzky v týdnu. Doufáme, že i v letošním roce budeme v okresní soutěži alespoň tak úspěšní, jako v
        loňském roce.
ad 4) SDH ve Stehelčevsi k 31.12.2008 měl v pokladně 6 948,-   a na kontě 7 007,- Kč, celkový stav financí k 31.12.2008 je  13 955,-Kč.
ad 5) Revizní komise provedla kontrolu hospodaření a nezjistila žádné nedostatky, všechny pohyby na kontě i pokladně jsou zdokladované a
         bez závad.
ad 6) Byl přednesen návrh plánu práce SDH Stehelčeves pro rok 2009 (odsouhlasený plán práce je uložen ve složce Dokumenty SDH)
        pro: všichni dle prez.listiny                         Proti: 0                                         Zdržel se:0
ad 7) Byl přednesen návrh práce Kolektivu mladých hasičů pro rok 2009 ( je uložen ve složce Dokumenty kolektivu mladých hasičů)
         pro: všichni dle prez.listiny                         Proti:0                                          Zdržel se:0
ad 8) Doplnění ve složení výboru SDH Stehelčeves
        - na základě jednání starosty SDH a členů výboru byli do výboru SDH kooptováni: Radim Moravec - jako 2. strojník
                                                                                                                                                           Lumír Štanc - vedoucí mladých hasičů
        Z výboru SDH byli uvolněni Zeman Jiří - pracovní vytížení
                                                          Wolf Štefan - zdravotní problémy
        Pro: všichni dle prez. listiny                       Proti:0                                          Zdržel se:0
ad 9) Medajli za věrnost 10 let ve sboru obdrželi: Hrach Miroslav
                                                                                      Vosláček Jiří
ad 10) Valnou hromadu pozdravil starosta okresního výboru, pan Zuska
ad 11) Usnesení z valné hromady SDH Stehelčeves
1) Valná hromada bere na vědomí zprávy: o činnosti SDH za rok 2008
                                                                           o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2008
                                                                          o hospodaření v roce 2008
                                                                           o provedené revizi hospodaření - účtů a pokladny              
2) Valná hromada schvaluje: a) Plán činnosti SDH Stehelčeves na rok 2009
                                                    b) Plán činnosti kolektivu mladých hasičů pro rok 2009
                                                    c) Změny ve složení výboru SDH v roce 2009
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výborová schůze SDH Stehelčeves 4.ledna 2009
 
Přítomni: Vydra Veselský, Podracký, Wolf, Moravec, Pilný, Kučera Štanc V., Kott, Štanc L., Vorlíček,Štancová
Omluveni: Souček, Svoboda, Sybol
 
PROGRAM:
1. Plnění úkolů od minulého výboru
2. Příprava valné hromady 
3. Hasičský ples
4. Připomínky členů výboru
 
ad 1) 10.ledna - revize hospodaření - Wolf, Podracký, Kott
ad 2) Valná hromada SDH - 31.1.2009 od 16.00 hodin v sále KD
        Občerstvení - klobásy - zajistí Štanc V., Pilný
        Prezence - zajistí Štancová
        Valnou hromadu povede ing.Kott
         Výbor v uniformách
      Program, plán práce a zprávu o činnosti zajistí Kott, Štancová, Vorlíček
ad 3) Ples SDH - 31.ledna od 20.00 hodin
        Pozvánky, plakáty - zajistí Štancová
        Vstupenky, lístky do tomboly, nákup zomboly za 1 000,- Kč zajistí Štanc V.
        Příprava a úklid sálu - Kott, Vorlíčková, Štanc V.
        Kasa - Kott, Vlk B.
        Tombola prodej - zajistí Kott, Podracký
        Roznos pozvánek - týden předem dle rajónů
      Výtěžek z tohoto plesu bude věnován na činnost mladých hasičů!!!
ad 4) 24.1. 3. kolo zimní hasičské ligy ve Pcherách - dopravu dětí zajistí Vorlíček
         Výročí - Dlouhý Jan - 60 let - balíček zajistí Štanc V., přát půjdou: Vorlíček, Moravec
         Kohoutová Milada - není členem, ale celá léta hasiče podporuje, poslat přání a poděkování - zajistí Štancová
TOPlist